Nasjonalbudsjettet 2020

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2019 Innst. 2 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet finansinnstillingen, Innst. 2 S (2019-2020), og vedtatt de overordnede budsjettrammene for statsbudsjettet for 2020. Det videre arbeidet med statsbudsjettet vil foregå i fagkomiteene, som vurderer alle detaljene i regjeringens forslag. Statsbudsjettet vil i sin helhet være vedtatt 13. desember 2019.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2019

   Debattert i Stortinget 27.11.2019
   Votert i Stortinget 27.11.2019