Innst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2020

Meld. St. 1 (2019-2020), Innst. 2 S (2019-2020)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Finansdepartementet Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang