Overrekkelse av årsmelding fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) ved direktør Petter Wille og styreleder Åsne Julsrud til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget.

Overrekkelse av årsmelding fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) ved direktør Petter Wille og styreleder Åsne Julsrud til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget.

Årsmelding fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Årsmeldingen fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) ble overlevert stortingspresidenten 10. april.

Les årsmeldingen.

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. Institusjonen er organisatorisk underlagt Stortinget, men er for øvrig uavhengig.

Les mer om NIM.

NIMs nettsider.


Sist oppdatert: 13.04.2018 13:23