Høring om ankerett i veteraners erstatningssaker

Utenriks- og forsvarskomiteen holder mandag 4. juni fra kl. 13.00 høring om to representantforslag angående veteraners ankerett i erstatningssaker. 

Representantforslagene det holdes høring om er:

  1. Representantforslag om å sikre ankerett for veteraner i erstatningssaker om personskader (Dokument 8:203 S (2017-2018))
  2. Representantforslag om å sikre veteraner i internasjonale operasjoner etter 2010 klageadgang på vedtak i erstatningssaker om psykiske skader som følge av utenlandstjeneste (Dokument 8:220 S (2017-2018)).

Frist for å sende inn skriftlig innspill (maksimalt to sider) er onsdag 30. mai kl. 12.00. Søkere vil motta en epost med PIN-kode og link til innsendelse av notatet.

Begge fristene er absolutte.

Søk om å delta på høring


Sist oppdatert: 29.05.2018 15:54