Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget

Trøen feirer Islands første 100

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen representerer Stortinget når Islands parlament, Alþingi, har sin offisielle feiring av landets første 100 år som selvstendig stat. 

Feiringen foregår ved Þingvellir 18. juli. Dagen etter er det årsmøte for parlamentspresidentene i de nordiske og baltiske landene, NB8.

Þingvellir – Tingvoll – var stedet der Islands fremste tillitsmenn samlet seg til ting etter at øya ble bosatt på slutten av 800-tallet og første halvdel av 900. Alltingets hovedmarkering av Islands 100 år i selvstendighet vil foregå der. Representanter fra nasjonalforsamlinger i hele Norden, de baltiske statene og flere andre land vil være til stede.

Les mer om Islands første hundre år som selvstendig nasjon.

Årsmøte

Dagen etter er det årsmøte for lederne i nasjonalforsamlingene i hver av de åtte nasjonene i Norden og Baltikum. På dette årsmøtet vil de åtte lederne diskutere resultatet av sin innsats i året som er gått siden de var samlet på Lillehammer til årsmøte i fjor. I løpet av dette året, har parlamentslederne i fellesskap besøkt Kinas parlament, Folkekongressen, i Beijing. Der møtte de både sin kollega, daværende president i Folkekongressen, Zhang Deijang og landets president Xi Jinping.

Parlamentslederne vil også planlegge sine felles og koordinerte aktivitet for det kommende året.


Sist oppdatert: 20.07.2018 14:11