Ukrainske parlamentarikere var også på studiebesøk til Stortinget i mai 2017. Foto: Stortinget

Ukrainske parlamentarikere var også på studiebesøk til Stortinget i mai 2017. Foto: Stortinget

Ukrainske parlamentarikere på studiebesøk 10. og 11. april

På Stortinget møter de blant annet stortingspresidenten, Europautvalget og Stortingets eksterne kontrollorganer.

Formålet med besøket er å støtte den pågående reformprosessen i det ukrainske parlamentet, Verkhovna Rada. Studiebesøket er det tredje i rekken – det første ble gjennomført i november 2015, det andre i mai 2017. Erfaringsutveksling som dette, er verdifulle bidrag til Europas nyetablerte demokratier.

Ett av temaene de ukrainske parlamentarikerne skal høre om, er Stortingets rolle i det norske demokratiet. Både utøvelse av presidentrollen, forholdet mellom de ulike statsmaktene og Stortingets arbeidsordning står på dagsordenen. Andre temaer som vil bli tatt opp, er Stortingets forhold til Europa og medias rolle i demokratiet.


Sist oppdatert: 09.04.2018 16:05