Videoarkiv

Åpen høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité tirsdag 5. mai 2015 kl. 11.30

Høring 5. mai 2015, Program

Del