Videoarkiv

Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité tirsdag 12. januar 2016 kl. 10.15

Høring 12. januar 2016, Program

Del