Videoarkiv

Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité mandag 13. november 2017 kl. 13.30

Høring 13. november 2017, Program

Del