Oversiktsbilde. Eidsvolls plass, Løvebakken og Stortinget.

Eidsvolls plass. Foto: Stortinget.

Eidsvolls plass

Foran Stortinget og Løvebakken ligger Eidsvolls plass. Plassen er én av landets viktigste arenaer for folks ytringsfrihet og engasjement, og årlig gjennomføres det over 300 politiske markeringer her.

Markeringer på Eidsvolls plass

Enkeltpersoner og organisasjoner inviteres til å søke om tid til å vederlagsfritt gjennomføre markeringer av politisk, humanitær eller religiøs karakter på plassen.

Stortinget er grunneier og ansvarlig for å forvalte plassen på en rettferdig måte. Alle avtaler om markering på Eidsvolls plass går med kopi til politiet, og en forutsetning for at avtalen er gyldig er at politiet ikke kommer med innsigelser.

Kommersielle arrangementer, eller markeringer som involverer noen slags form for reklame, salg eller verving er ikke tillatt – disse henvises til å kontakte Oslo kommunes arrangementskontor.

Søknader og spørsmål sendes til eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen på e-post postmottak.markeringer@stortinget.no, eller per brev til Markeringer på Eidsvolls plass – ESS, Stortinget, Postboks 1700 Sentrum, 0026 Oslo.

Hvordan vet jeg når det er ledig på Eidsvolls plass?

Et godt råd for å finne en passende tid og dato på Eidsvolls plass er å sjekke Stortingets kalender – her finner du en oversikt over hva som skjer på Stortinget, inkludert hvilke datoer og tidsrom Eidsvolls plass er reservert. Vi tar forbehold om at det kan være datoer og tidspunkt som er reservert uten at dette nødvendigvis synes i kalenderen.

Det er ikke anledning til å søke om en markering mer enn tre måneder frem i tid – dette praktiseres som at man fra og med 1. januar kan søke om markeringer i hele mars.

Følgende dager er det ikke anledning til å gjennomføre markeringer på Eidsvolls plass:

 • 16. og 17. mai
 • Nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften (etter 16.00), første og andre påskedag, Kristi himmelfartsdag, pinseaften (etter 16.00), første og andre pinsedag, julaften (etter 16.00), første og andre juledag.
 • Stortingets høytidelige åpning
 • Utdelingen av Nobels Fredspris
 • I tillegg kan det være tidsrom der plassen er reservert til interne aktiviteter

Hvor lang er saksbehandlingstiden?

Søkere kan normalt vente seg svar innen tre arbeidsdager, men det oppfordres til å søke tidligere enn dette.

Kan jeg få tilgang til strøm?

Alle avtalte markeringer på Eidsvolls plass kan få tilgang til strømskapet i muren på Løvebakken. Kontaktdetaljer og fremgangsmåte er beskrevet i Avtale om markering på Eidsvolls plass, som dere får oversendt når søknaden er godkjent.

I strømskapet finnes to vanlige stikkontakter med kurs på 16 ampere, og én med kurs på 63 ampere, 230 volt (rundstift). Stortinget stiller kun med tilgang til strøm. Arrangør må selv medbringe eventuelle overganger, skjøteledninger og annet nødvendig utstyr.

Hvordan inviterer jeg en stortingsrepresentant?

Dersom du ønsker å invitere en stortingsrepresentant eller en annen politiker til å delta på din markering, enten som tilhører eller taler, må du selv ta kontakt med den aktuelle representanten eller deres partigruppe. En oversikt over partigruppene ligger på Stortingets nettsider.

Det samme gjelder dersom du ønsker å invitere et medlem av regjeringen. Du finner en oversikt over departementer og statsråder på regjeringens nettsider.

Hva skal en søknad inneholde?

 1. Fullt navn og mobiltelefonnummer til en ansvarlig kontaktperson over 18 år. Denne personen vil stå som ansvarlig for markeringen, og er den vi tar kontakt med dersom det skulle dukke opp spørsmål eller oppstå endringer før eller i løpet av markeringen. Kontaktpersonen plikter å være til stede på Eidsvolls plass og tilgjengelig på mobiltelefon gjennom hele markeringen, inkludert eventuell rigging i forkant og rydding i etterkant. 
 2. Dato og klokkeslett for start og slutt på markeringen. Husk at perioden dere søker om må inkludere tid til eventuell rigging i forkant og rydding i etterkant. De fleste markeringer på plassen har en varighet på 1-2 timer, inkludert rigging og rydding. Ytre rammer for markeringer på Eidsvolls plass er fra 07.00 til 22.00.
 3. Navn på markeringen. Et kort navn på markeringen, eventuelt navn på arrangør eller tematikk for markeringen. Dette er informasjonen som blir liggende åpent på Stortingets kalender, samt på Stortingets intranett for representanter og ansatte. Vi setter også stor pris på om dere kommer med et estimat på hvor mange dere tror vil stille på markeringen, og for større markeringer tar vi gjerne imot et program.

Hvilke restriksjoner gjelder for gjennomføring av markeringen?

 1. Markeringen skal gjennomføres på en slik måte at arbeidet i Stortinget ikke blir forstyrret, og slik at det er mulig å komme uhindret til og fra stortingsbygningen.
 2. Markeringen skal finne sted på Eidsvolls plass, ikke på Løvebakken eller mot Karl Johans gate.
 3. Markeringen skal foregå på den delen av plassen som har fast dekke, primært i den steinbelagte sirkelen midt på plassen.
 4. Det er ikke anledning til å blokkere gangveiene rundt plassen.
 5. Det er ikke tillatt å slå opp telt på plenen, grave i eller på andre måter skade plen, trær eller busker. Det er heller ikke tillatt å klatre i trær eller busker på Eidsvolls plass.
 6. Plakater og bannere e.l. skal ikke henges på Stortingets bygninger eller gjerder/avstengninger o.l. Plakater eller bannere skal heller ikke henges opp i trær, fra statuer eller fra Løvebakken. Det skal ikke vises bilder eller filmer på Stortingets bygningers flater.
 7. Ytre rammer for markeringer på Eidsvolls plass er fra 07.00 til 22.00. Det er ikke tillatt å overnatte på Eidsvolls plass eller å oppbevare utstyr på plassen over natten.
 8. Markeringen og dens varighet skal ikke benyttes som virkemiddel for å hindre eller vanskeliggjøre andres adgang til å få gjennomført markeringer på Eidsvolls plass.
 9. Det er strengt forbudt å kjøre bil eller parkere på Eidsvolls plass. 
 10. Bruk av droner er ikke tillatt.
 11. Bruk av åpen ild, grilling, teaterrøyk, pyroeffekter eller lignende er ikke tillatt. Bruk av fakler er bare tillatt med godkjenning fra Oslo brann- og redningsetat.
 12. Salgs-, verve- eller reklamevirksomhet skal ikke foregå i forbindelse med markeringen. Dette inkluderer kommersiell profilering på rigg og utstyr.
 13. Dersom det skal benyttes scene er maksimal scenestørrelse 6x3 meter. Det gis ingen unntak fra denne regelen. I forkant av markeringer med scene/rigg skal det gjennomføres befaring i god tid før markeringen. Jamfør punkt om kjøre- og parkeringsforbud på Eidsvolls plass må alle sceneelementer og annet utstyr bæres eller trilles inn på plassen.
 14. Ansvarlig kontaktperson plikter å være til stede gjennom hele markeringen, inkludert eventuell rigging og rydding.
 15. Ved skade på parkanlegget kan arrangøren bli holdt ansvarlig for utgifter til utbedring. Det samme gjelder ved utilfredsstillende opprydding etter en markering.

Stortingets administrasjon forbeholder seg retten til å kunne trekke en avtale om markering tilbake. Overtredelse av retningslinjene kan føre til umiddelbar tilbakekalling av avtalen og bortvisning fra plassen.

Personvern og offentlighetsinnsyn

Det gjøres oppmerksom på at Stortinget har egne regler om dokumentinnsyn. Disse følger i stor grad offentleglovas regler. I utgangspunktet vil derfor all korrespondanse (brev, epost mv.) mellom den som søker å avholde arrangementer på Eidsvold plass og Stortinget være offentlig, med mindre det finnes særskilt grunnlag for å gjøre unntak.   

Det gjøres oppmerksom på at både Eidsvolls plass og omliggende område filmes kontinuerlig. Se Stortingets personvernerklæring.

Søknader og spørsmål sendes til eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen på e-post postmottak.markeringer@stortinget.no, eller per brev til Markeringer på Eidsvolls plass – ESS, Stortinget, Postboks 1700 Sentrum, 0026 Oslo.


Sist oppdatert: 16.02.2022 16:26