Kommunal- og forvaltningskomiteen

Komiteens arbeidsområder er kommunal forvaltning, regional- og distriktspolitikk, rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner, innvandringspolitikk, boligforhold, bygningssaker, regional planlegging, nasjonale minoriteter, samiske spørsmål unntatt reglene om valg til Sametinget, saker om organisering og virkeområde for statlig forvaltning, statens fellesadministrasjon, statlig personalpolitikk, herunder lønnsforhold, bevilgninger til Det kongelige hus og partistøtte.

Medlemmer

Kommunal- og forvaltningskomiteens medlemmer.

Høringer og skriftlige innspill

Komiteens høringer er normalt åpne for publikum, og blir direkte overført på Stortingets nettsider.

Et eget skjema benyttes til søknad om deltakelse på høring eller innsending av skriftlige innspill. Det finnes via oversikt over komiteens høringer og skriftlige innspill.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: kommunal-forvaltning@stortinget.no

Komitésekretær

Marianne Brænden
Telefon: 23 31 31 30

Komitésekretariatet

Ole Jakob Totland
Telefon: 23 31 37 24

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Vågslid, Lene A
Første nestleder Njåstad, Helge André FrP
Andre nestleder Greni, Heidi Sp
Medlem Kapur, Mudassar H
Medlem Kleveland, Kathrine Sp
Medlem Linnestad, Anne Kristine H
Medlem Lund, Tobias Drevland R
Medlem Lønseth, Mari Holm H
Medlem Prestrud, Kari Mette (Møter fast for Gjelsvik, Sigbjørn) Sp
Medlem Skjelstad, André N. V
Medlem Støstad, Rune A
Medlem Staalesen, Siri Gåsemyr (Møter fast for Eide, Espen Barth) A
Medlem Sørvik, Terje A
Medlem Wiborg, Erlend FrP
Medlem Wold, Grete SV