Kjøs, Alv

Kjøs, Alv (1894-1990)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1961-1965
Ansiennitet:
28 år, 263 dager

Gå til bildegalleri

Kjøs, Alv har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.06.1894 i Løiten, Hedmark
 • Død 14.04.1990
 • Sønn av gårdbruker og bankkasserer Andreas Kjøs (1855-1946) og Dina Krogstie (1858-1920)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Hedmark, 1937 - 1945, H.
 • Representant nr 7 for Hedmark, 1945 - 1949, H.
 • Representant nr 6 for Hedmark, 1950 - 1953, H.
 • Representant nr 6 for Hedmark, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 6 for Hedmark, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 6 for Hedmark, 1961 - 1965, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1954-57

  Midlertidig president, Odelstinget, 13.10.1954 - 02.12.1954
  Midlertidig president, Odelstinget, 13.01.1955 - 30.04.1955

  1958-61

  President, Odelstinget, 18.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Visepresident, Stortinget, 06.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Nestformann, Landbrukskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Formann, Militærkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Formann, Militærkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Valgkomiteen, 08.03.1955 - 30.04.1955

  1958-61

  Nestformann, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1955 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1955 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1957 -

  1958-61

  Delegat, FNs generalforsamling, 1958 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1960 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1950-53

  Medlem gruppestyret, Høyre, 11.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Nestformann gruppestyret, Høyre, 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Formann gruppestyret, Høyre, 11.01.1958 - 01.10.1958
  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Militære kurs
 • Student 1914
 • Krigsskole 1917
 • Landbruksskole 1925

Yrke

 • Offiser 1917
 • Gårdbruker på Finstad i Løten 1926-1956
 • Kaptein og kompanisjef 1934
 • Major 1940
 • Oberst 1946
 • Sjef for Øst-Oppland Infanteriregiment nr. 5 1946-1954

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Deltok i krigen i Sør- og Nord-Norge

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltagermedaljen 1948
 • Krigsmedaljen 1952
 • Ridder av 1. klasse St. Olavs Orden 1953
 • Kommandør med stjerne 1964

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Løten Kommunestyre 1931-1934, 1940-1945
 • Medlem Løten Formannskap 1934-1937, 1937-1940

Offentlige verv

 • Medlem Skolekomiteen, Løten 1932-1935
 • Nestformann Komiteen om skadebot ved krigførsel av 1940 fra 1940
 • Formann Komiteen til reising av en bauta til minne om de fra Løten som falt i kampene i 1940 1941
 • Varamedlem Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet 1945-1949
 • Medlem Styret for Norges Statsbaner 1948-1965
 • Medlem Brennerikommisjonen 1951-1953
 • Medlem Styret for Statens atomenergiråd 1955-1966
 • Medlem Rådet for informasjonstjeneste i krig 1956-1962

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Løiten Høyre 1927-1930, 1934-1937
 • Fylkessekretær Hedmark Høyre 1929-1936
 • Formann Løiten Høyre 1930-1934
 • Formann Hedmark Høyre 1937-1946
 • Medlem Høyres programkomite 1945-1947
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg 1946-1949
 • Medlem Høyres sentralstyre 1946-1962
 • Medlem Høyres landsstyre 1946-1972
 • Viseformann Høyre 1950-1953
 • Formann Høyre 1954-1962
 • Æresmedlem Unge Høyres Landsforbund 1960-1960
 • Æresmedlem Hedmark Høyre 1963-1963
 • Æresmedlem Løiten Høyre 1966-1966

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann og medlem Styret i Løiten ungdomsforening 1922-1924
 • Formann og medlem Styret i Løiten ungdomsforening 1926
 • Formann Løiten landmandsforening 1933-1937
 • Formann Sør-Hedmark krets av Norges Bondelag 1936-1937
 • Medlem Styret i Brenneriernes forening 1947-1958
 • Formann Styret i Brenneriernes forening 1958-1967
 • Medlem Representantskapet i Landbrukets Sentralforbund 1958-1967
 • Medlem Rådet for Bygg Ditt Land 1960-1976

Andre administrative verv

 • Varamedlem Forstanderskapet ved Løiten Sparebank 1937-1938
 • Medlem Styret for Hamar Stiftstidende 1938-1948
 • Medlem Forstanderskapet ved Løiten Sparebank 1939-1942
 • Medlem Styret for Løiten meieri 1939-1946
 • Formann Styret for Løiten brænderi og Konservesfabrikk 1940-1966
 • Nestformann Forstanderskapet ved Løiten Sparebank 1942
 • Medlem Forstanderskapet ved Løiten Sparebank 1942-1948
 • Formann Styret for Hamar Stiftstidende 1948-1950
 • Medlem Styret for Hamar Stiftstidende 1950-1961
 • Medlem Representantskapet for Sparetrygden forsikringsselskap 1952-1965
 • Medlem Kontrollkomiteen i Sparetrygden forsikringsselskap 1956-1964
 • Formann Kontrollkomiteen i Sparetrygden forsikringsselskap 1964-1965