Vågnes, Alfred Leonard Kristian

Vågnes, Alfred Leonard Kristian (1880-1970)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Vågnes, Alfred Leonard Kristian har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.04.1880 i Tromsøysund, Troms
 • Død 12.10.1970
 • Sønn av gårdbruker Petter Kristian Johanssen (1835-) og Hanna Matea Olsdatter (1839-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Finnmark, 1922 - 1924, A.
 • Representant nr 3 for Finnmark, 1945 - 1949, NKP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Fisker (ca. 1894-1936)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kjelvik Formannskap 1916-1919, 1919-1922, 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1934-1937, 1937-1940
 • Varaordfører Kjelvik Kommunestyre 1931-1931
 • Ordfører Kjelvik Kommunestyre 1931-1934

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Finnmark 1931
 • Medlem Fylkesutvalg, Finnmark 1931-1934

Offentlige verv

 • Sekretær Valgkomiteen 1932
 • Formann Medisinalkomiteen 1933
 • Sekretær Krisekomiteen 1934
 • Medlem Jamstillingskomiteen 1946-1951
 • Formann Komiteen til utarbeidelse av planer for reising av en Statens fiskarfagskole og Lærebruk i Finnmark 1947-1948

Tillitsverv i partier

 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1920-1923
 • Arbeiderpartiets representant Kominterns 3. kongress 1921-1921
 • Medlem Styret for Finnmark kommunistiske parti fra 1924
 • Formann Finnmark kommunistiske parti fra 1926

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Finnmark fiskarlag fra 1936
 • Formann Honningsvåg fiskarlag
 • Formann Norges Fiskerlag
 • Sekretær Norges Fiskarlag
 • Medlem Desisjons- og kontrollnemnda i Norges råfisklag

Andre administrative verv

 • Stifter Kjelvik gjensidige båtforsikring "Nordkap"