Aakervik, Anne

Aakervik, Anne (1947-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1989-1993
Ansiennitet:
2 år, 349 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.05.1947 i Oslo, Oslo
 • Datter av redaktør Rolf Aakervik (1915-1976) og syerske Solveig Toje (1914-2005)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1989 - 1993, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1989-16.10.1989 for Sissel Rønbeck.
 • Møtte fast som representant 03.11.1990-30.09.1993 for Thorbjørn Berntsen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sofienberg folkeskole 1954-1961
 • Sofienberg realskole 1961-1964
 • Kontorfag, Grünerløkka videregående skole 1964-1965
 • Norges Kommunal- og Sosialhøgskole, kommunallinjen 1981-1990

Lærlingepraksis

 • Kontorlærling 1965-1968

Fagbrev

 • Fagbrev i kontorfag 1968

Yrke

 • Kontormedarbeider i Samvirke forsikring 1965-1972
 • Skolefullmektig 1974-1981
 • Daglig leder i leieboerforeningen 1990-1991
 • Informasjonsrådgiver i Husbanken 1994-1997
 • Informasjonssjef, Flyktningerådet 1997-2000
 • Informasjonssjef, Friluftsetaten fra 2002

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1983-1987
 • Varamedlem Oslo Formannskap 1987-1991

Offentlige verv

 • Varamedlem Styret for Vestfjordens avløpsselskap 1984-1987
 • Medlem Skogstyret, Oslo 1985-1990
 • Medlem Vei- og vannutvalget, Oslo 1985-1990
 • Medlem Finanskomiteen, Oslo fra 1988
 • Medlem Delegasjon til FNs konferanse om miljø- og utvikling UNCED 1992
 • Medlem Borgarting Lagmannsrett fra 2003
 • Medlem Tilsynsutvalg for ungdomsinstitusjon (80-tallet)

Tillitsverv i partier

 • Diverse verv Stovner Arbeiderpartilag 1972-1985
 • Gruppesekretær Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe 1983-1990
 • Kommunalrådssekretær Arbeiderpartiets gruppe, Oslo kommune 1983-1986
 • Leder Desentraliseringsutvalget 1986-1986
 • Leder politisk sekretariat, Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo 1986-1988, 1993-1994
 • Organisasjonssekretær Oslo Arbeiderparti 1988-1989
 • Leder Grefsen/Kjelsås Arbeiderparti 1994-1996
 • Medlem Styret i Tokerud Arbeiderparti
 • Medlem Styret i Grefsen Arbeiderparti
 • Leder Grefsen/Kjelsås Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Representantskapet i Oslo Bolig og Sparelag (OBOS) 1979-1984
 • Varamedlem Styret for Oslo Bolig og Sparelag (OBOS) fra 1984

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Sunnmørsbanken A/S Oslo 1988-1989
 • Varamedlem Styret for Oslo kommunale Pensjonskasse fra 1995