Alvestad, Anton Ludvik

Alvestad, Anton Ludvik (1883-1956)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1954-1957
Ansiennitet:
21 år, 174 dager

Gå til bildegalleri

Alvestad, Anton Ludvik har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.05.1883 i Borgund, Møre og Romsdal
 • Død 02.07.1956
 • Sønn av fisker Elias Martinussen Alvestad (1854-1894) og Elen Kastine Ødegaard (1858-1918)

Stortingsperioder

 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund), 1922 - 1924
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund), 1925 - 1927
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund), 1928 - 1930, A.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund), 1931 - 1933, A.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund), 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund), 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 3 for Møre og Romsdal, 1954 - 1957, A.

Vararepresentasjoner

 • Fra 02.07.1956, Peter Kjeldseth Moe møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Nestformann, Samferdselskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 02.07.1956
  Nestformann, Samferdselskomiteen, 22.01.1954 - 02.07.1956

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Handelsdepartementet, 28.01.1928 - 15.02.1928

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Teknisk aftenskole 1906

Lærlingepraksis

 • Bakerlære

Fagbrev

 • Utlært baker 1900

Yrke

 • Baker på forskjellige steder i landet 1900-1935
 • Egen bakerforretning i Ålesund 1907-1935
 • Rådmann i Ålesund 1935-1950

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ålesund Formannskap 1913-1916, 1916-1919, 1921-1922, 1924-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1936
 • Ordfører Ålesund Kommunestyre 1919-1921
 • Varaordfører Ålesund Kommunestyre 1922-1924

Offentlige verv

 • Medlem Arbeidsutvalget for Korn- og kraftforrådet 1927-1953
 • Medlem Korn- og kraftforrådet 1929-1951
 • Medlem Komiteen angående Lånekasse for fiskere 1933
 • Medlem Småbruksbankutvalget 1934-1939
 • Medlem Komiteen angående driftslån for fiskere 1934
 • Formann Statens klippfiskråd 1935-1945
 • Formann Forsorgsstyret, Ålesund 1935-1950
 • Formann Havnestyret, Ålesund 1935-1950
 • Formann Utvalg til å utarbeide fordelingsregler for klippfiskeksporten til Portugal 1937
 • Formann Styret for Tafjordfondet fra 1938
 • Formann Styret for Ålesund museum 1938-1950
 • Medlem Slaktehuskomiteen 1948
 • Medlem Styret for Lånekassen for fiskere
 • Medlem Styret for Møre fylkes ruteselskap
 • Medlem Møre og Romsdal Jernbanekomite
 • Medlem Driftskredittkassen for jordbrukere
 • Medlem Forliksrådet, Ålesund
 • Formann Parkstyret, Ålesund
 • Medlem Representantskapet for Tafjord Kraftselskap

Tillitsverv i partier

 • Stifter Ålesund arbeiderparti 1902-1902
 • Formann Sunnmøre og Romsdals kretsparti av DNA fra 1906

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Representantskapet i Foreningen for boligreform

Andre administrative verv

 • Formann Direksjonen i Sunnmøre Kreditbank 1935-1956
 • Medlem Styret for Ålesund Sparebank

Litteratur

 • Alvestad, Anton Ludvik: Sunnmøre distriktslosje av I. O. G. T. gjennom 50 år. 1894-1944, Ålesund 1945