Alvestad, Anton Ludvik

Alvestad, Anton Ludvik (1883-1956)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1954-1957
Ansiennitet:
21 år, 174 dager

Gå til bildegalleri

Alvestad, Anton Ludvik har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 07.05.1883 i Borgund, Møre og Romsdal
  • Død 02.07.1956
  • Sønn av fisker Elias Martinussen Alvestad (1854-1894) og Elen Kastine Ødegaard (1858-1918)

Stortingsperioder

  • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund), 1922 - 1924
  • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund), 1925 - 1927
  • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund), 1928 - 1930, A.
  • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund), 1931 - 1933, A.
  • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund), 1934 - 1936, A.
  • Representant nr 1 for Kjøpstedene i Møre og Romsdal fylke (Kristiansund, Molde, Ålesund), 1950 - 1953, A.
  • Representant nr 3 for Møre og Romsdal, 1954 - 1957, A.

Vararepresentasjoner

  • Fra 02.07.1956, Peter Kjeldseth Moe møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 1950-53

    Nestformann, Samferdselskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

    1954-57

    Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 02.07.1956
    Nestformann, Samferdselskomiteen, 22.01.1954 - 02.07.1956

Medlemskap i regjering

  • Statsråd, Handelsdepartementet, 28.01.1928 - 15.02.1928

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Teknisk aftenskole 1906

Lærlingepraksis

  • Bakerlære

Fagbrev

  • Utlært baker 1900

Yrke

  • Baker på forskjellige steder i landet 1900-1935
  • Egen bakerforretning i Ålesund 1907-1935
  • Rådmann i Ålesund 1935-1950

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Ålesund formannskap 1913-1916, 1916-1919, 1921-1922, 1924-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1936
  • Ordfører Ålesund kommunestyre 1919-1921, varaordfører 1922-1924

Offentlige verv

  • Medlem Arbeidsutvalget for Korn- og kraftforrådet 1927-1953
  • Medlem Korn- og kraftforrådet 1929-1951
  • Medlem Komiteen angående Lånekasse for fiskere 1933
  • Medlem Småbruksbankutvalget 1934-1939
  • Medlem Komiteen angående driftslån for fiskere 1934
  • Formann Forsorgsstyret, Ålesund 1935-1950
  • Formann Havnestyret, Ålesund 1935-1950
  • Formann Statens klippfiskråd 1935-1945
  • Formann Utvalg til å utarbeide fordelingsregler for klippfiskeksporten til Portugal 1937
  • Formann Styret for Tafjordfondet fra 1938
  • Formann Styret for Ålesund museum 1938-1950
  • Medlem Slaktehuskomiteen 1948
  • Medlem Møre og Romsdal Jernbanekomite
  • Medlem Styret for Møre fylkes ruteselskap
  • Medlem Forliksrådet, Ålesund
  • Medlem Representantskapet for Tafjord Kraftselskap
  • Formann Parkstyret, Ålesund
  • Medlem Styret for Lånekassen for fiskere
  • Medlem Driftskredittkassen for jordbrukere

Tillitsverv i partier

  • Stifter Ålesund arbeiderparti 1902
  • Formann Sunnmøre og Romsdals kretsparti av DNA fra 1906

Tillitsverv i organisasjoner

  • Medlem Representantskapet i Foreningen for boligreform

Andre administrative verv

  • Formann Direksjonen i Sunnmøre Kreditbank 1935-1956
  • Medlem Styret for Ålesund Sparebank

Litteratur

  • Alvestad, Anton Ludvik: Sunnmøre distriktslosje av I. O. G. T. gjennom 50 år. 1894-1944, Ålesund 1945