Sandberg, Anna Leonarda

Sandberg, Anna Leonarda (1909-1982)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Buskerud 1958-1961
Ansiennitet:
0 år, 175 dager

Gå til bildegalleri

Sandberg, Anna Leonarda har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.05.1909 i Drammen, Buskerud
 • Død 19.07.1982
 • Datter av skreddersvenn Per Eirik Sandberg (1872-) og Hermana Kathrine Hansen (1878-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Kjøpstedene i Buskerud fylke (Drammen, Hønefoss, Kongsberg), 1945 - 1949, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Kjøpstedene i Buskerud fylke (Drammen, Hønefoss, Kongsberg), 1950 - 1953, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Buskerud, 1954 - 1957, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1958 - 1961, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole
 • Handelsskole
 • Kurs i maskinbokføring og stenografi
 • Norske Kvinners Nasjonalråds sosialskole

Yrke

 • Sekretær i Sosialdepartementets Flyktninge- og fangedirektorats sosialkontor til 1947
 • Kontordame hos overrettssakfører Y. Christophersen og i Drammen Samvirkelag 1928-1940 (fram til ca. 1940)
 • Ansatt ved Drammen Politikammers Landssvikavdeling 1945
 • Leder for kvinneavdelingen ved Drammen Arbeidskontor 1947-1949
 • Sosialkurator ved skolepsykologisk kontor i Oslo 1949-1952
 • Barnevernssekretær i Drammen kommune 1952-1979

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Ansatt ved den Kgl. Norske Legasjons skolekontor i Stockholm under krigen

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Drammen Bystyre 1934-1937
 • Medlem Drammen Formannskap 1937-1945, 1945-1947, 1947-1951

Offentlige verv

 • Varamedlem A/S Vinmonopolets styre 1947-1975
 • Varamedlem Styret for Norges Kommunal- og Sosialskole 1960-1979
 • Medlem Styret for Drammen sykehus
 • Formann Styret for Drammen kommunale husmorskole
 • Formann Drammen kommunale sykepleie

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Forbundsstyret i Handel og kontor