Sæterøy, Anders

Sæterøy, Anders (1901-1991)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1965-1969
Ansiennitet:
15 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Sæterøy, Anders har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.08.1901 i Surendal, Møre og Romsdal
 • Død 10.06.1991
 • Sønn av bygningssnekker og småbruker Ola Sæterøy (1864-1952) og Guri Faksnes (1863-1959)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 1945 - 1949, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Møre og Romsdal, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 10 for Møre og Romsdal, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 10 for Møre og Romsdal, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 1 for Møre og Romsdal, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 1 for Møre og Romsdal, 1965 - 1969, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Sekretær, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjoner

 • 1961-65

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 -

  1965-69

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nordmøre folkehøgskule 1919-1920
 • Kurs ved Norsk korrespondanseskole (eksamen i matematikk, mekanikk og dobbelt bokholderi) 1921-1923
 • Nordmøre folkehøgskule 1923

Yrke

 • Bygningssnekker og småbruker 1917-1953
 • Bladstyrer lagsbladet Kritikus til losje Trofast 1923-1926

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Surnadal Kommunestyre 1928-1931
 • Medlem Surnadal Formannskap 1931-1934, 1934-1937, 1937-1940
 • Ordfører Surnadal Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1945-1947
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1947-1951
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1951-1955

Offentlige verv

 • Formann Ligningsutvalget, Surnadal 1933-1940
 • Medlem Bygningsrådet, Surnadal 1946-1951
 • Revisor Trygdekassa, Surnadal 1948-1950
 • Formann Ligningsrådet, Surnadal 1948-1950
 • Medlem Fylkesskolestyret, Møre og Romsdal 1951-1955
 • Medlem Styret for Nordmøre folkehøgskule 1953-1965 (statens representant)
 • Medlem Administrasjonen for Hypotekbanken, avdeling Trondheim 1957-1965
 • Medlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1961-1970
 • Nestformann Statens Landbruksbanks avdelingsstyre i Trondheim 1966-1968

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Surnadal arbeidarlag 1922-1926
 • Formann Daggry arbeidarungdomslag 1927-1930
 • Formann Nordmøre arbeiderparti sitt kommunalutval 1936-1938
 • Formann Surnadal arbeidarlag av DNA 1938-1940, 1945-1946

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Surnadal frilynde ungdomslag 1924-1925
 • Formann Surnadal pensjonistlag 1975-1983

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Surnadal sparebank 1947-1949
 • Formann Forstanderskapet ved Surnadal sparebank 1949-1950

Litteratur

 • Tidens Krav, 1928-39
 • Sæterøy, Anders: Ungdoms draum og livsens røynsle, 1973
 • Sæterøy, Anders: I manns minne, 1981