Berg, Arve

Berg, Arve (1935-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1985-1989
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 01.05.1935 i Skodje, Møre og Romsdal
 • Sønn av gårdbruker Erling Mikal Berg (1891-1981) og gårdbruker/husmor Laura Kristine Urke (1892-1983)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Møre og Romsdal, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 4 for Møre og Romsdal, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 1 for Møre og Romsdal, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 1 for Møre og Romsdal, 1985 - 1989, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1977-81

  Visesekretær, Odelstinget, 11.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Visesekretær, Stortinget, 08.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1977 - 10.02.1981
  Formann, Industrikomiteen, 10.02.1981 - 30.09.1981
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.05.1981 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 12.06.1985 - 30.09.1985
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 15.05.1986 - 23.05.1986
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.05.1986 - 30.09.1989
  Nestleder, Energi- og industrikomiteen, 23.05.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1973 - 30.09.1977
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1976 -

  1977-81

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1981-85

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Innpisker, Arbeiderpartiet, 01.10.1985 - 09.05.1986
  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 09.05.1986 - 30.09.1989
  Vara innpisker, Arbeiderpartiet, 09.05.1986 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • En rekke kurs innen fagbevegelsen og kurs i tilknytning til arbeidet
 • Folkehøgskole 1951-1952
 • Teknisk fagskole 1952-1954

Yrke

 • Hjelpearbeider ved A.M. Liaaen A/S, Ålesund 1954-1958
 • Fagarbeider ved A. M. Liaaen A/S, Ålesund 1958-1965
 • Verkstedformann ved A. M. Liaaen A/S, Ålesund 1965-1973
 • Distriktsarbeidssjef i Ålesund 1989-1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ålesund Bystyre 1963-1967, 1967-1971
 • Medlem Ålesund Formannskap 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Ålesund 1964-1971
 • Medlem Teknisk utvalg 1967-1975
 • Medlem Finansutvalget 1972-1975
 • Leder Styret i Oljedirektoratet 1989-1992
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Den Norske Stats Oljeselskap a.s 1992-1998
 • Leder Eldrerådet, Skodje fra 2003

Tillitsverv i partier

 • Formann Ålesund Arbeiderparti 1966-1968
 • Kasserer Skodje A fra 1998

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Ålesund Jern- og Metallarbeiderforening 1960-1962
 • Formann Ålesund Jern- og Metallarbeiderforening 1962-1966
 • Hovedvernombud A. M. Liaaen A/S, Ålesund 1962-1963
 • Avdelingstillitsmann A. M. Liaaen A/S, Ålesund 1963-1964
 • Klubbformann A. M. Liaaen A/S, Ålesund 1964-1965
 • Medlem Styret for Ålesund samvirkelag 1964-1971
 • Medlem Styret i Ålesund faglige samorg 1967-1973
 • Nestformann Ålesund faglige samorg 1967-1973
 • Formann Styret for Ålesund samvirkelag 1971-1972
 • Varamedlem Styret for Norges Kooperative Landsforening 1971-1980

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/S Olivin 1974-1979
 • Formann Styret for Sunnmøre Arbeideravis 1982-1985