Gjerdåker, Arnfinn

Gjerdåker, Arnfinn (1959-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1993-1997

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 07.02.1959

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Hordaland, 1993 - 1997, SV.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Bonde