Lønnum, Arve

Lønnum, Arve (1961-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 110 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.10.1961 i Oslo, Oslo
 • Sønn av overlege dr.med. Arve Johannes Lønnum (1911-1988) og redaktør Mimi Rustad Wold (1927-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1993 - 1997, FrP.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Cand.jur., Universitetet i Oslo 1995

Yrke

 • Advokatfullmektig i advokatfirmaet Ræder, Wisløff, Aasland & Co, Oslo 1995-1997
 • Advokat hos Ræder, Wisløff, Aasland & Co, Oslo 1997-2000
 • Partner Ræder, Wisløff, Aasland & Co, Oslo fra 2001

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Holmenkollskien
 • Maiblomsten

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1983-1987
 • Medlem Oslo Bystyre 1987-1989, 2003-2007
 • Varamedlem Oslo Formannskap 1989-1991, 1991-1995

Offentlige verv

 • Nestleder Samferdselskomiteen, Oslo 1989-1991 (kommunalråd)
 • Medlem Finanskomiteen, Oslo 1990-1991
 • Medlem Byutviklingskomiteen, Oslo 1990-1995
 • Meddommer Byretten, Oslo 1995-1996
 • Medlem Havnestyret, Oslo 1996-1999
 • Leder kommunalt kontrollutvalg etter alkoholloven, Oslo 1996-2000
 • Varamedlem Riksrevisjonen 1998-2009
 • Medlem Kontrollutvalget, Oslo 1999-2003
 • Medlem kommunalt kontrollutvalg etter alkoholloven, Oslo fra 2000
 • Nestleder Riksrevisjonen 2010-2013
 • Medlem Riksrevisjonen fra 2014

Tillitsverv i partier

 • Nestleder FrPs gruppe i Oslo bystyre 1989-1990, 1992-1995
 • Leder FrPs gruppe i Oslo bystyre 1990-1991
 • Leder Styret i Oslo FrP 2001-2002
 • Medlem Styret i Oslo FrP

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Kommunenes Sentralforbunds landsting fra 1990