Haugstvedt, Asbjørn

Haugstvedt, Asbjørn (1926-2008)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1981-1985
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Haugstvedt, Asbjørn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.11.1926 i Bergen, Hordaland
 • Død 26.06.2008
 • Sønn av lagersjef Ingvald Haugstvedt (1897-1978) og husmor Hilma Ovidia Michelsen (1902-1959)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Bergen, 1969 - 1973, KrF.
 • Representant nr 13 for Hordaland, 1973 - 1977, KrF.
 • Representant nr 7 for Hordaland, 1977 - 1981, KrF.
 • Representant nr 4 for Hordaland, 1981 - 1985, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 08.06.1983-30.09.1985, Svein Alsaker møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1973-77

  Varapresident, Odelstinget, 09.10.1973 - 30.09.1974

  1977-81

  President, Odelstinget, 11.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Justiskomiteen, 14.10.1969 - 19.10.1972
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 19.10.1972 - 30.09.1973
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Forsvarskomiteen, 18.10.1977 - 16.10.1979
  Medlem, Industrikomiteen, 16.10.1979 - 30.09.1981

  1981-85

  Sekretær, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 08.06.1983
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 21.10.1981 - 08.06.1983
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 08.06.1983

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Delegat, FNs generalforsamling, 1969 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 -

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1974 -

  1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

  1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 08.06.1983

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Formann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 18.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Formann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1973 - 16.10.1973
  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 16.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Nestformann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Nestformann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1981 - 08.06.1983

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Handels- og skipsfartsdepartementet, 08.06.1983 - 09.05.1986

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1943
 • Handelsskole 1944
 • Student 1947
 • IBM-skolen 1956
 • Diverse sosiale kurs i Norge, Sverige og Finland 1960-1969

Yrke

 • Ansatt som kontorassistent, senere bokholder og nestleder av hullkortavdelingen ved Bergen lysverker 1944-1959
 • Sosialinspektør ved Bergen sosialkontor 1961-1969

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Bystyre 1959-1963, 1969-1971, 1991-1995
 • Medlem Bergen Formannskap 1963-1967, 1967-1969

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesutvalg, Hordaland 1995-1999

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsnemnda, Bergen 1959-1967
 • Medlem Barnevernsnemnda, Bergen 1964-1967
 • Medlem Finansutvalget, Bergen 1964-1969
 • Medlem Utvalget for rustningskontroll og nedrustning 1975-1982
 • Medlem Utvalg til å vurdere regler for nedgradering og offentlig av dokumenter 1980-1984
 • Medlem Forsvarsrådet 1983-1986
 • Leder Kontaktutvalget for varehandelen 1983-1986
 • Leder Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid 1983-1986
 • Medlem Styret for Norges Kommunalbank 1987-1991
 • Nestleder Styret for sosialbygget, Bergen 1987-1993
 • Leder Bydelsutvalg Bergen Sentrum 1988-1991
 • Formann Eldreutvalget, Bergen sentrum 1991-1999
 • Medlem Styret for Norges Kommunalbank 1995-1997

Tillitsverv i partier

 • Formann KrFs bystyregruppe i Bergen 1964-1969
 • Medlem KrFs sentralstyre 1969-1975, 1977-1983
 • 2. viseformann KrF 1971-1975
 • Nestformann KrF 1977-1983
 • Æresmedlem KrF 1991-1991

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Hotell Neptun 1963-1975
 • Medlem Styret for Bergen fiskeindustri A/S 1967-1979
 • Medlem Styret for Mjellem & Karlsen skipsbyggeri Bergen 1977-1983
 • Formann Styret for Bergen fiskeindustri A/S 1979-1983
 • Formann Styret for Folkets Framtid 1979-1985
 • Formann Styret for Åsane billag A/S 1988-1991
 • Medlem Styret for Pan billag A/S 1991-1995