Listerud, Asbjørn

Listerud, Asbjørn (1905-1981)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 284 dager

Gå til bildegalleri

Listerud, Asbjørn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.01.1905 i Vestre Toten, Oppland
 • Død 07.06.1981
 • Sønn av faktor Mauritz Listerud (1883-1962) og Petra Hager (1887-1943)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1961 - 1965, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1965 - 1969, V.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1924
 • Cand.med. 1932

Yrke

 • Kandidat Ullevål sykehus 1932
 • Privat praksis Toten 1932-1933
 • Kommunallege i Våler 1934-1979
 • Kandidat Ullevål sykehus 1939-1940
 • Kandidat Rikshospitalet 1949-1950

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltagermedaljen 1946
 • Norges Røde Kors Fortjenestemedalje 1954
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1971
 • Norske kommuners sentralforbunds hederstegn 1974

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Våler Kommunestyre 1937-1945, 1947-1951, 1951-1955, 1963-1967, 1967-1971, 1971-1975
 • Medlem Våler Formannskap 1945-1947
 • Ordfører Våler Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Østfold 1955-1959
 • Medlem Fylkesting, Østfold 1959-1963
 • Medlem Fylkesting, Østfold 1963-1967

Offentlige verv

 • Medlem Sykepleiekomiteen 1934-1940
 • Medlem Fabrikktilsynet, Våler 1934-1936
 • Medlem Tuberkulosenemnda 1935-1940
 • Medlem Vanførenemnda 1936-1960
 • Medlem Arbeidstilsynet 1937-1971
 • Medlem Arbeidsnemnda 1937-1959
 • Medlem Helserådet, Våler 1938-1952
 • Medlem Vergerådet, Våler 1939-1946
 • Medlem Skolekomiteen for utarbeidelse av sentralisering av skolene, Våler 1946-1949
 • Formann Vergerådet, Våler 1946-1947
 • Medlem Vergerådet, Våler 1947-1952
 • Medlem Byggekomiteen for pleie- og gamlehjem 1948-1949
 • Formann Helserådet, Våler 1952-1960
 • Formann Vergerådet, Våler 1952-1956
 • Formann Badenemnda, Våler 1954-1956
 • Medlem Edruelighetsnemnda, Våler 1956-1964
 • Medlem Barnevernsnemnda, Våler 1956-1964
 • Medlem Representantskapet for Moss Interkommunale Høgre Almenskole 1957-1963
 • Medlem Helserådet, Våler 1960-1975
 • Medlem Vanføreomsorgen, Våler 1960-1963
 • Medlem Tannlegenemnda, Våler 1960-1963
 • Medlem Sosialstyret, Våler 1964-1979

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Våler Røde Kors 1942-1954
 • Medlem Distriktsstyret i Østfold Røde Kors 1946-1953
 • Medlem Landsstyret i Norges Lægeforening 1947-1949
 • Formann Østfold lægeforening 1947-1949
 • Distriktsformann Østfold Røde Kors 1949-1950
 • Medlem Representantskapet i Norges Røde Kors 1949-1950
 • Medlem Representantskapet i Landsforeningen mot Kreft 1952-1953

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Sparetrygden 1964-1967
 • Medlem Representantskapet for Forenede Liv 1968-1974