Tømmerås, Ane Sofie

Tømmerås, Ane Sofie (1966-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 2001-2005
Ansiennitet:
8 år, 13 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 18.02.1966 i Halden, Østfold
 • Datter av ingeniør Arnfinn Helge Tømmerås (1938-) og lærer/logoped Else Marie Lilleløkken (1942-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Østfold, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 2 for Østfold, 1997 - 2001, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 2001 - 2005, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Valgkomiteen, 23.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1994 -

  1997-2001

  Varamedlem, Europautvalget, 30.03.2000 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sentrum skole, Halden og Grålum skole, Sarpsborg 1973-1982
 • Allmennfag, språklinje St. Olav videregående skole 1982-1985
 • Ex. phil. 1987
 • Juridicum 1.-4. avdeling, Universitetet i Oslo 1988-1992
 • Cand. jur., Universitetet i Oslo 2001
 • Master in International Public Policy, John Hopkins University, SAIS 2002-2003

Yrke

 • Diverse ferie-, helge- og kveldsjobber (kassadame, værelsepike, servitør, feriekolonileder) 1980-1985
 • Journalist Sarpsborg Arbeiderblad 1985-1987
 • A-pressens Oslo-redaksjon 1988
 • Frilans journalist 1988-1991
 • Konsulent og saksbehandler Justisdepartementet 1992-1993 (på deltid)
 • Konsulent AOF 1993
 • Advokatfullmektig 2004-2006
 • Advokat i egen virksomhet Fru Justisia - din advokathjelp AS fra 2006

Verv

Offentlige verv

 • Varamedlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens presse- og informasjonstjeneste fra 1995
 • Medlem Det kriminalitetsforebyggende råd 2002-2004
 • Medlem Styret for Stiftelsen Romanifolket/taternes kulturfond 2007-2015 (Statens representant)
 • Varamedlem Skatteklagenemnda Skatt Øst 2007-2011
 • Medlem Skatteklagenemnda Skatt Øst 2011-2015

Tillitsverv i partier

 • Diverse verv Sarpsborg AUF 1980-1983
 • Diverse verv AUF i Østfold 1983-1989
 • Medlem AUFs sentralstyre 1987-1990
 • Politisk sekretær AUF og journalist i AUF-avisa Arbeiderungdommen 1987-1987
 • Varamedlem Styret for Østfold Arbeiderparti 1993-1996
 • Medlem Østfold Arbeiderpartis mediautvalg 1993-1995
 • Medlem Styret for Østfold Arbeiderparti 1996-2000
 • Leder Kvinnepolitisk styre, Østfold Arbeiderparti 1996-2000

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Nei til atomvåpen, Sarpsborg og Østfold 1980-1983
 • Medlem utvalg som arrangerte Borgerlig konfirmasjon i Østfold 1983-1985
 • Medlem Rådet for Den norske Helsingforskomite 1996-2008
 • Medlem styret i Skribentene fra 2015

Andre administrative verv

 • Leder styret i Fru Justisia - din advokathjelp AS fra 2006
 • Medlem styret i Østfold Energi AS fra 2014

Litteratur

 • Tømmerås, Ane Sofie: Billighetserstatning - og andre offentlige erstatningsordninger, Universitetsforlaget 2002