Versto, Aslak

Versto, Aslak (1924-1992)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1973-1977
Ansiennitet:
10 år, 160 dager

Gå til bildegalleri

Versto, Aslak har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.12.1924 i Vinje, Telemark
 • Død 25.11.1992
 • Sønn av småbruker og stortingsrepresentant Olav Versto (1892-1977) og husmor Margit Knutsdatter Leirlid (1896-1981)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1961 - 1965, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 1 for Telemark, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 1 for Telemark, 1973 - 1977, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1969-73

  Varasekretær, Odelstinget, 08.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Industrikomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1971 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1972 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Framhaldsskole
 • Handelsskole og diverse kurs
 • 1-årig middelskole 1939-1940

Yrke

 • Drev egen transportvirksomhet 1948-1958
 • Gårdbruker på Tveito i Vinje 1958-1992

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Medlem av Mil.org. 1943-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltakermedaljen (for motstandsarbeidet i Mil.org.) 1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vinje Formannskap 1947-1951
 • Ordfører Vinje Kommunestyre 1959-1963, 1963-1967, 1967-1971, 1979-1983, 1983-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Telemark 1959-1963
 • Medlem Fylkesutvalg, Telemark 1963-1967
 • Medlem Fylkesutvalg, Telemark 1967-1969
 • Medlem Fylkesting, Telemark 1969-1970
 • Medlem Fylkesting, Telemark 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Fjellplanlovutvalget av 1962 fra 1962
 • Medlem Komiteen av 1962 for utredning av feriespørsmål fra 1962
 • Varamedlem Kornankenemnda 1963-1992
 • Medlem Fylkesfriluftsnemnda, Telemark 1964-1969
 • Varamedlem Hovedstyret i Statens landbruksbank 1965-1981
 • Medlem Tilsettingsrådet for ligningssjefer, Telemark 1965-1969
 • Medlem Statens korn- og kraftforråd 1970-1974
 • Medlem Norsk Språkråd 1972-1988
 • Medlem Styret for Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 1973-1977
 • Leder Kulturbyggutvalget 1980
 • Leder Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt 1980
 • Medlem Hovedstyret i Statens landbruksbank 1981-1992
 • Medlem Rådet for Hardangervidda 1981-1989
 • Medlem Representantskapet for Vest-Telemark kraftlag fra 1983
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Telemark 1984-1988
 • Leder Landbruksnemnda, Vinje fra 1987
 • Medlem Forliksrådet
 • Medlem Lagmannsretten
 • Medlem Styret for Rismyrlegatet

Tillitsverv i partier

 • Formann Vinje AUL 1947-1949
 • Formann Vinje Arbeiderparti 1952-1957
 • Medlem Styret for Telemark Arbeiderparti 1958-1959
 • Formann Telemark Arbeiderparti 1968-1969

Tillitsverv i organisasjoner

 • Var med på å organisere solidaritetsorganisasjonen for frigjøringsfronten i Sør-Vietnam (FNL) 1965
 • Fylkessekretær Kommunenes Sentralforbund i Telemark fra 1980
 • Leder Telemark Mållag
 • Medlem Det første arbeidsutvalget for solidaritetskomiteen for Vietnam

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Vinje Sag og høvleri

Litteratur

 • Artikler i aviser og tidsskrift