Lyngstad, Bjarne

Lyngstad, Bjarne (1901-1971)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 1965-1969
Ansiennitet:
8 år, 70 dager

Gå til bildegalleri

Lyngstad, Bjarne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.01.1901 i Inderøy, Nord-Trøndelag
 • Død 04.09.1971
 • Sønn av gårdbruker Andreas Lyngstad (1863-1938) og Inga Vist (1872-1957)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1954 - 1957, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1958 - 1961, V.
 • Representant nr 6 for Nord-Trøndelag, 1961 - 1965, V.
 • Representant nr 4 for Nord-Trøndelag, 1965 - 1969, V.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 28.08.1963-25.09.1963, Ola H. Kveli møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 12.10.1965-30.09.1969, Ola H. Kveli møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1961-65

  Varasekretær, Stortinget, 06.10.1961 - 28.08.1963
  Varasekretær, Stortinget, 01.10.1963 - 30.09.1965

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Sekretær, Kommunalkomiteen, 13.10.1961 - 28.08.1963
  Sekretær, Kommunalkomiteen, 25.09.1963 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 01.10.1965 - 30.09.1966

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1961-65

  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 01.10.1961 - 28.08.1963
  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 25.09.1963 - 30.09.1965

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 28.08.1963 - 25.09.1963
  Statsråd, Landbruksdepartementet, 12.10.1965 - 21.08.1970

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøgskole
 • Landbruksskole
 • Kurs ved Norges landbrukshøgskole
 • Kurs ved Askov utvidede højskole
 • Kurs ved Universitetet i Jena

Yrke

 • Lærer ved Sund folkehøgskole 1926-1940
 • Gårdbruker på Fossem gård i Inderøy 1930-1970

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Inderøy Kommunestyre 1930-1931, 1931-1933, 1936-1937, 1937-1945, 1952-1955
 • Varaordfører Inderøy Kommunestyre 1945-1947, 1955-1959, 1959-1961
 • Ordfører Inderøy Kommunestyre 1947-1951, 1951-1952

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Landbruksskolene, Nord-Trøndelag fra 1951
 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret 1952-1964
 • Formann Utvalget for landbruksskolene fra 1960
 • Medlem Komiteen av 1961 til å vurdere den kirkelige inndeling og fordeling av geistlige stillinger fra 1961
 • Medlem Styret for Statsfondet for skogindustri og skogbruk 1963-1966
 • Medlem Funksjonsfordelingskomiteen av 1965 til å vurdere funksjons- og utgiftsfordelingen mellom staten, fylkeskommuner og primærkommuner fra 1965

Tillitsverv i partier

 • Formann Styret for Nord-Trøndelag Venstrelag 1953-1958
 • Medlem Norges Venstrelags landsstyre fra 1958
 • Nestformann for organisasjonssaker Venstre 1960-1963

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret i Trøndelag eggsentral fra 1958
 • Formann Styret i Norsk fjørfeavlslag fra 1959

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for A/S Vaksdal mølle fra 1960