Larsen, Brede

Larsen, Brede (1911-2006)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1958-1961

Gå til bildegalleri

Larsen, Brede har avgått ved døden.

Finn informasjon etter