Solhjell, Bård Vegar

Solhjell, Bård Vegar (1971-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Akershus 2013-2017
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 22.12.1971 i Kristiansand, Vest-Agder
 • Sønn av pensjonist Kaare Solhjell (1946-) og pensjonist Else Vie (1942-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 11 for Akershus, 2009 - 2013, SV.
 • Representant nr 17 for Akershus, 2013 - 2017, SV.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 01.10.2009-20.10.2009, Rannveig Kvifte Andresen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 23.03.2012-30.09.2013, Rannveig Kvifte Andresen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2013-16.10.2013, Rannveig Kvifte Andresen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Andre nestleder, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 23.03.2012
  Andre nestleder, Utenriks- og forsvarskomiteen, 22.10.2009 - 23.03.2012
  Medlem, Valgkomiteen, 05.11.2009 - 23.03.2012

  2013-2017

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 15.10.2014 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Medlem, Europautvalget, 22.10.2009 - 23.03.2012
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 23.03.2012

  2013-2017

  Medlem, Europautvalget, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 17.12.2015
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 17.12.2015 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Leder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 04.11.2009 - 29.11.2009
  Leder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.03.2010 - 23.03.2012

  2013-2017

  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 16.10.2013 - 12.01.2014
  Fung. leder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 13.01.2014 - 07.02.2014
  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 08.02.2014 - 16.12.2015

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Statsministerens kontor, 17.10.2005 - 18.10.2007
  Statsråd, Kunnskapsdepartementet, 18.10.2007 - 20.10.2009
  Statsråd, Miljøverndepartementet, 23.03.2012 - 16.10.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Naustdal barne- og ungdomsskole 1978-1987
 • Førde Gymnas, allmennfag 1987-1990
 • Cand.polit. i statsvitenskap, UiO og UiB 1991-2000

Yrke

 • Lærer Instedalen skule 1990-1991
 • Funksjonær i Posten 1996
 • Politisk rådgiver i SVs stortingsgruppe 2000-2001

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Forsvarspolitisk utvalg 1999-2000
 • Medlem Kringkastingsrådet 2001-2005

Tillitsverv i partier

 • Medlem Sentralstyret i Sosialistisk ungdom 1991-1992
 • Nestleder Sosialistisk Ungdom 1992-1994
 • Medlem Styret i Hordaland SV 1996-1997
 • Medlem Sosialistisk Venstrepartis sentralstyre 1999-2001
 • Partisekretær SV 2001-2005
 • Nestleder SV 2007-2015

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Rådet i Nei til EU 1992-1993
 • Leder Bergen Sosialistisk Studentlag 1996-1997

Litteratur

 • Solhjell, Bård Vegar: Solidaritet på ny, Samlaget Oslo 2011
 • Solhjell, Bård Vegar: Sjakk - ei kjærleikshistorie, Samlaget Oslo 2014