Hole, Eli Anne

Hole, Eli Anne (1967-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1989-1993

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 01.02.1967

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Møre og Romsdal, 1989 - 1993, A.