Christiansen, Ellen Chr.

Christiansen, Ellen Chr. (1964-)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1993-1997
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.12.1964 i Oslo, Oslo
 • Datter av maskininspektør Bertrand Magnus Christiansen (1936-) og sekretær Karin Marie Eriksen (1938-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 16 for Oslo, 1993 - 1997, FrP. (01.10.1993 - 02.05.1994)
 • Representant nr 16 for Oslo, 1993 - 1997, Uav. (03.05.1994 - 30.09.1997)

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Oslo handelsgymnas Examen artium 1983
 • Økonomisk college administrativ linje 1983-1985
 • Ex.phil. 1985
 • Mellomfag engelsk 1987
 • Cand.mag. 1987
 • Grunnfag statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1996

Yrke

 • Kontorsekretær Barratt Dues Musikkinstitutt 1985-1987
 • Informasjonssjef i TV3 1997-2000
 • Underdirektør RTV 2003-2004
 • Fylkestrygdedirektør 2004-2006
 • Fylkesdirektør NAV fra 2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Formannskap 1987-1990
 • Medlem Oslo Byråd 1990-1991 (byråd for bydelene)
 • Medlem Oslo Bystyre 1991-1995
 • Medlem Oslo Byråd 2000-2002 (byråd for helse og sykehus)

Offentlige verv

 • Medlem Bydelsutvalget for Bislett-Ullevål 1983-1987
 • Nestleder Skolestyret, Oslo 1988-1989
 • Medlem Helse- og sosialkomiteen, Oslo 1989-1990 (kommunalråd)
 • Nestleder Styret for Sunnaas sykehus 1999-2000
 • Leder Regionalt helseutvalg 2000-2001
 • Medlem Styret for Ullevål universitetssykehus fra 2006
 • Medlem Styret i Oslo universitetssykehus HF fra 2011

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Oslo FrP 1984-1985
 • Studieleder Oslo FrP 1985-1988
 • Medlem Sentralstyret for FrPs opplysningsorganisasjon 1986-1988
 • Medlem FrPs sentralstyre 1990-1994
 • Leder Organisasjonen Fridemokratene 1994-1996
 • Leder Frogner Høyre fra 2003
 • Medlem Oslo Høyres Hovedstyre fra 2003

Tillitsverv i organisasjoner

 • Organisasjonssekretær Europabevegelsen 1992-1993

Andre administrative verv

 • Nestleder Oslo Energi Holding 1997-2000
 • Medlem Styret for Hafslund ASA 2003-2007