Bråten, Elsa Rastad

Bråten, Elsa Rastad (1918-1999)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1973-1977
Ansiennitet:
2 år, 117 dager

Gå til bildegalleri

Bråten, Elsa Rastad har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 01.02.1918 i Kristiania, Oslo
 • Død 21.12.1999
 • Datter av typograf Ingvald Rastad (1891-) og rengjøringsinspektør Sigrid Hilton (1898-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1973 - 1977, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 16.10.1973-15.01.1976 for Knut Frydenlund.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Sekretær, Justiskomiteen, 18.10.1973 - 15.01.1976

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 16.10.1973 - 15.01.1976

Medlemskap i regjering

 • Politisk sekretær, , 1959 - 1965
  Statssekretær, Justis- og politidepartementet, 26.03.1971 - 18.10.1972

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1936
 • Forberedende prøve filosofi 1945

Yrke

 • Kontorfunksjonær i Oslo kommune 1940-1945
 • Journalist i Arbeiderbladet 1945-1949
 • Salongpike i utenriksfart 1949-1950
 • Journalist i Arbeiderbladet 1950-1951
 • Salongpike i utenriksfart 1951-1953
 • Redaktør i Arbeiderkvinnen 1953-1959
 • Konsulent i Universitetsforlaget 1965-1967
 • Konsulent i Arbeidsdirektoratet fra 1967

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1955-1959
 • Medlem Oslo Formannskap 1959-1963

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Trygdekassa, Oslo 1959-1963
 • Medlem Styret for Norsk journalisthøgskole 1966-1969
 • Medlem Statens velferdsråd for handelsflåten 1971-1975
 • Medlem Utvalget til å utrede kvinneyrkers lønnsplassering 1972-1974
 • Medlem Forsvarskommisjonen av 1974 1974-1978
 • Medlem Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd 1979-1985
 • Medlem Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging 1979-1984
 • Medlem Byutvalget 1979-1983
 • Medlem Sentralrådet for samarbeidsutvalg i staten, 1980
 • Medlem Utvalg for petroleumsvirksomheten nord for 62. breddegrad, 1980

Tillitsverv i partier

 • Varamedlem Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1963-1975
 • Medlem Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1975-1979