Lie, Engly

Lie, Engly (1919-2001)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1981-1985
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Lie, Engly har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.08.1919 i Vennesla, Vest-Agder
 • Død 01.11.2001
 • Sønn av skiftformann Wilhelm Lie (1892-1972) og heimeværende Louise Kostøl (1891-1946)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Vest-Agder, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 1 for Vest-Agder, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 1 for Vest-Agder, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1981 - 1985, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.05.1981 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977

  1977-81

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1979 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs i tømrerfaget og som oppmåler

Lærlingepraksis

 • Tømrerlære 1937-1940

Fagbrev

 • Svennebrev 1945

Yrke

 • Tømrer 1938-1952
 • Oppmåler for tømrere ved Aust- og Vest-Agder målerkontor 1952-1973

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommunenes sentralforbunds høyeste utmerkelse 1972

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vennesla Kommunestyre 1951-1955
 • Medlem Vennesla Formannskap 1955-1959
 • Ordfører Vennesla Kommunestyre 1959-1963, 1963-1967, 1967-1971, 1971-1973

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Vest-Agder 1959-1963
 • Medlem Fylkesutvalg, Vest-Agder 1963-1967
 • Medlem Fylkesutvalg, Vest-Agder 1967-1971
 • Medlem Fylkesutvalg, Vest-Agder 1971-1973

Offentlige verv

 • Formann Byggekomiteen for det nye handelsgymnasium i Kristiansand 1967-1971
 • Medlem Jernbanerådet 1968-1973
 • Medlem Landsdelskomiteen for Agder og Rogaland 1970-1973
 • Medlem A/S Vinmonopolets stedlige styre 1970-1981
 • Formann Byggekomiteen for den nye katedralskolen, Kristiansand 1971-1973

Tillitsverv i partier

 • Formann Vennesla AUL 1948-1950
 • Medlem Styret for Vest-Agder Arbeiderparti 1968-1973

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Vennesla bygningsarbeiderforening 1947-1956
 • Formann Vennesla bygningsarbeiderforening 1949-1952

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Vennesla sparebank 1968-1975