Steenberg, Erland

Steenberg, Erland (1919-2009)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1973-1977
Ansiennitet:
12 år, 6 dager

Gå til bildegalleri

Steenberg, Erland har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.02.1919 i Nedre Eiker, Buskerud
 • Død 11.12.2009
 • Sønn av gårdbruker Christoffer Steenberg (1888-1970) og gårdbruker Anne Severine Åsland (1878-1963)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1958 - 1961, B.
 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1961 - 1965, Sp.
 • Representant nr 5 for Buskerud, 1965 - 1969, Sp.
 • Representant nr 5 for Buskerud, 1969 - 1973, Sp.
 • Representant nr 6 for Buskerud, 1973 - 1977, Sp.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1969-73

  Visepresident, Odelstinget, 08.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Sekretær, Finans- og tollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Sekretær, Finanskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1969 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1969 - 30.09.1973
  Sekretær, Finanskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1973 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1972
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1970 -

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Formann gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1973 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1938
 • Handelsgymnas 1939
 • Eiendomsmeglereksamen 1977

Yrke

 • Konsulent for en rekke næringsorganisasjoner
 • Sekretær for en rekke næringsorganisasjoner
 • Ansatt ved Norges Banks avdeling i Drammen 1938-1947
 • Egen revisorforretning 1943-1968 (registrert revisor fra 1965)
 • Direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund 1978-1986
 • Eget firma som statsautorisert eiendomsmegler i Nedre Eiker 1986-1996

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Paul Harris Fellows (utmerkelse innenfor Rotary International) 1999
 • Kongens fortjenestemedalje i gull 2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nedre Eiker Kommunestyre 1959-1963
 • Medlem Nedre Eiker Formannskap 1963-1967

Offentlige verv

 • Medlem Forliksrådet, Nedre Eiker 1945-1965
 • Medlem FNs hovedforsamling 1955
 • Medlem Fylkesskattestyret, Buskerud 1955-1963
 • Medlem Regionplankomiteen for Drammens-området 1964-1965
 • Medlem Sykehusnemnda 1964-1967
 • Medlem Valgordningskommisjonen 1968-1973
 • Medlem FNs hovedforsamling 1968
 • Varamedlem Rådet for Norsk Utenrikspolitisk Institutt 1970-1977
 • Medlem Utvalget av 1972 til å utrede prisproblemene og dets arbeidsutvalg 1972-1974
 • Medlem Samferdselsplanrådet 1972-1975
 • Riksrevisor Riksrevisjonen 1978-1990
 • Medlem Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet 1982-1989
 • Varamedlem Riksrevisjonen 1990-1994
 • Leder Forliksrådet, Nedre Eiker 1992-2000

Tillitsverv i partier

 • Fylkessekretær Buskerud Sp 1945-1958
 • Formann Buskerud Sp 1960-1966
 • Nestformann Sp 1967-1977

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Idrettsforeningen Birkebeineren 1955-1956
 • Formann Hovedkomiteen for Norgesmesterskapet på ski 1959-1960

Andre administrative verv

 • Formann Bedriftsforsamlingen i Norsk Olje A/S 1977-1981
 • Medlem Styret for Buskerudbanken 1980-1988
 • Ordfører Representantskapet for "Nationen" 1987-1989
 • Medlem Styret for Fokus Bank 1988-1990
 • Medlem Forstanderskapet i Sparebanken Øst 1999-2003

Litteratur

 • Steenberg, Erland: Håndbok for Nedre Eiker 1964-67
 • Steenberg, Erland: Håndbok for Norges Eiendomsmeglerforbund 1982-85