Lian, Eva M.

Lian, Eva M. (1956-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1993-1997
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.09.1956 i Hof, Vestfold
 • Datter av kjøpmann og elektriker Odd Lian (1922-2004) og postfunksjonær og sydame Elise Rugland (1922-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Vestfold, 1993 - 1997, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Kommunalkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1993-97

  Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 14.12.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1994 -

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 21.10.1997 - 31.12.1997
  Politisk rådgiver, Kommunal- og regionaldepartementet, 01.01.1998 - 16.03.1999
  Politisk rådgiver, Kommunal- og regionaldepartementet, 16.03.1999 - 12.05.1999

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Vassås folkeskole 1963-1970
 • Tordenskioldske høyere allmennskole, Holmestrand 1970-1972
 • Examen artium (engelsk m/drama), Tønsberg 1975
 • Allmennlærerlinje, Hamar pedagogiske høgskole 1975-1978
 • Spesialpedagogikk (kveldsstudium), Eik lærerhøgskole 1980-1981
 • 1-årig studium i administrasjon og ledelse, Høyskolene i Vestfold 1986-1987
 • 1/2-årig studium i organisasjonsutvikling (kveldsstudium), Høyskolene i Vestfold 1987-1988
 • 1/2-årig studium i samfunnsplanlegging, Møre og Romsdal DH 1989-1990

Yrke

 • Lærer Solbø skole, spesial-medisinsk institusjon 1978-1982
 • Lærer Hillestad barneskole 1982-1988
 • Prosjektleder Ramnes kommune 1989-1991
 • Lærer Botne barneskole 1991-1992
 • Rådgiver NIT-Rådgivning A/S 1992-1993
 • Rådgiver Kommunenes Sentralforbund 1999-2001
 • Assisterende direktør Kommunenes Sentralforbund 2001-2002
 • Direktør KS - kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon fra 2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Ramnes Kommunestyre 1987-1991, 1991-1993

Offentlige verv

 • Medlem Arbeidsmiljøutvalget, Ramnes 1984-1985
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Ramnes 1984-1987
 • Leder Arbeidsmiljøutvalget, Ramnes 1986-1987
 • Medlem Rådet for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd NLVF 1990-1992
 • Medlem Kontrollkomiteen for Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 1993-1994
 • Medlem Billighetserstatningsutvalget 1995-1998
 • Varamedlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1996-1997
 • Medlem Valglovutvalget 1997
 • Medlem Programstyret for Kunnskapsløftet fra ord til handling fra 2005
 • Medlem Styret for Norsk Form 2006-2007
 • Varamedlem Husbankens hovedstyre fra 2006
 • Medlem Styret for Høgskolen i Vestfold fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Ramnes Sp 1985-1987
 • Medlem Sp's programkomité 1987-1989
 • Vararepresentant Sp's sentralstyre 1991-1999
 • Medlem Styret for Vestfold Sp 1993-2000

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsvalgt Hillestad skole 1982-1983
 • Medlem Styret i Holmestrand lærerlag 1983-1985
 • Tillitsvalgt Hillestad skole 1985-1986
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund 1992-1993
 • Nestleder Kommunenes Sentralforbund, Vestfold krets 1992-1993
 • Nestleder Styret for KS-forskning 1992-1995

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for AURIGA 1995-1997
 • Medlem Representantskapet for Kommunekreditt A/S fra 2005

Litteratur

 • Lian, Eva og Anne Sæterdal: Mobilizing women in local planning and decision-making, a guide to why and how, Oslo 1991