Isaksen, Finn T.

Isaksen, Finn T. (1924-1987)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1977-1981

Gå til bildegalleri

Isaksen, Finn T. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter