Riise, Geir

Riise, Geir (1955-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1981-1985

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 10.09.1955

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 1981 - 1985, H.

Verv

Offentlige verv

  • Nestleder Statens ungdomsråd, 1980-1982
  • Medlem Samarbeidsorganet for helseopplysning, 1981-1984
  • Medlem Statens barne- og ungdomsråd, 1982-1986
  • Varamedlem Landsrådet for Heimevernet, 1982-1985
  • Medlem UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid, 1985
  • Varamedlem Samarbeidsorganet for helseopplysning, fra 1989
  • Medlem Styret for Rusmiddeldirektoratet, 1991-1995