Almenningen, Gurid

Almenningen, Gurid (1892-1990)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1954-1957
Ansiennitet:
1 år, 301 dager

Gå til bildegalleri

Almenningen, Gurid har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.12.1892 i Voss, Hordaland
 • Død 01.11.1990
 • Datter av skomaker Jørger Henrikson Brekke (1849-1935) og husmor Guri Bolstad (1853-1912)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1950 - 1953, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1954 - 1957, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 18.07.1953-10.01.1954 for Jakob Martin Pettersen.
 • Møtte fast som representant 11.01.1954-22.01.1955 for Jakob Martin Pettersen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Sosialkomiteen, 22.01.1954 - 22.01.1955

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kveldskurs i norsk og regning 1910
 • Voss folkehøgskule 1911-1912

Yrke

 • Ansatt i Voss bokhandel 1915-1916
 • Drev egen mote- og broderiforretning på Voss 1916-1920
 • Noterte butikkpriser på Voss for Statistisk Sentralbyrå 1962-1966

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i sølv 1969

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Voss Kommunestyre 1947-1951

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Voss 1936-1940
 • Medlem Skolekjøkkennemnda 1937-1947
 • Medlem Kontrollnemnda 1939-1940
 • Medlem Kontrollnemnda 1945-1948
 • Medlem Forsyningsnemnda 1945
 • Medlem Skolestyret, Voss 1945-1947
 • Medlem Helserådet, Voss 1947-1951
 • Medlem Arbeidsnemnda for Voss gamleheim 1948-1952
 • Formann Nemnda for utarbeiding av retningsliner og budsjett for kommunal husmorvikarordning 1948
 • Medlem Husmorvikarnemnda, Voss 1949-1953
 • Medlem Trygdenemnda 1950-1962
 • Formann Styret for den kommunale husmorskole 1950-1962
 • Formann Arbeidsnemnda for Voss gamleheim 1952-1968
 • Formann Byggenemnda for Voss gamleheim 1952-1954
 • Formann Nemnda til samordning av husmorvikarordninga, hjemmehjelp for eldre og hjemmesjukepleien 1960
 • Formann Byggenemnda for aldersboligene i Rognsli 1961-1962
 • Medlem Arbeidsnemnda for Voss gamleheim 1968-1980
 • Medlem Styret for husmorskolene (flere perioder)

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Voss Arbeiderkvinnelag 1924-1932
 • Medlem Styret for Hordaland Arbeiderparti 1933-1940, 1945-1949
 • Formann Voss Arbeiderkvinnelag 1933-1951
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre fra 1945
 • Formann Hordaland Arbeiderpartis kvinneutvalg 1948-1949

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Losje Framstig 1910-1913
 • Medlem Styret i Losje Framstig 1915-1920
 • Varamedlem Styret for Stortingets avholdsgruppe 1954-1957
 • Medlem Styret i Losje Framstig 1967-1977