Bråthen, Gunnar

Bråthen, Gunnar (1896-1980)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Bråthen, Gunnar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.10.1896 i Hole, Buskerud
 • Død 07.06.1980
 • Sønn av baker Paul Paulsen og Gunda Olsen

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Lønns- og prisdepartementet, 01.08.1955 - 09.04.1959

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Teknisk aftenskole
 • Utdannet vikler 1917

Yrke

 • Direktør i Arbeidsdirektoratet 1950-1963

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kristiania Bystyre 1922-1925

Offentlige verv

 • Medlem Komiteen til behandling av arbeids- og lønnsvilkår for landarbeidere 1945
 • Varamedlem Rikslønnsnemnda 1946-1950
 • Varamedlem Nord-Norge fondets styre 1952-1961 (fast, møtende varamedlem)
 • Formann Yrkesopplæringsrådet 1961-1968
 • Formann Lærlingrådet 1963-1968
 • Medlem Styret for A/S Norsk Jernverk 1963-1966
 • Formann Arbeidstidskomiteen 1964-1968
 • Medlem Styret for A/S Sydvaranger
 • Medlem Økonomisk samordningsråd
 • Medlem Arbeidstilsynsrådet

Tillitsverv i partier

 • Sekretær AUF 1919-1919
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1949-1957

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Hovedstyret i Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund 1922-1925
 • Sekretær Jern- og Metallarbeiderforbundet 1925-1931
 • Sekretær Hedmark faglige samorganisasjon 1931-1938
 • Sekretær Landsorganisasjonen i Nord-Norge 1938-1941
 • Sekretær og nestformann Arbeidernes faglige landsorganisasjon 1945-1950

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Fosdalen Bergverk A/S 1946-1966
 • Medlem Styret for A/S Samvirkebanken 1952-1962
 • Nestformann Styret for A/S Samvirkebanken 1962-1963
 • Formann Styret for A/S Samvirkebanken 1963-1967
 • Formann Styret for A/S Norasonde 1965-1969

Litteratur

 • Bråthen, Gunnar: Fagorganisasjon og samfunnet, Oslo 1946