Engelstad, Gunvald

Engelstad, Gunvald (1900-1972)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 1961-1965
Ansiennitet:
19 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Engelstad, Gunvald har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.05.1900 i Øksendal, Møre og Romsdal
 • Død 18.09.1972
 • Sønn av smed Edvard G. Engelstad og Marit Smestad

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 3 for Nord-Trøndelag, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 1 for Nord-Trøndelag, 1961 - 1965, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1957

  1958-61

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960

  1961-65

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1965

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 04.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Fortsettelsesskole 1914

Lærlingepraksis

 • Smedlære 1917-1920

Yrke

 • Gårdsarbeider 1915-1916
 • Smed og reparatør ved forskjellige anlegg 1920-1925
 • Reparatør ved A/S Follafoss Tresliperi 1925-1940
 • Smed ved Nord-Trøndelag Vegvesen 1940-1943

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Verran Kommunestyre 1925-1928
 • Ordfører Verran Kommunestyre 1934-1937, 1937-1940, 1945-1945

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Nord-Trøndelag 1945

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Verran 1935-1940
 • Medlem Fylkesskattestyret, Nord-Trøndelag 1936-1937
 • Medlem Overligningsnemnda, Nord-Trøndelag 1938-1940
 • Medlem Skogstyret, Verran 1938-1940
 • Skjønnsmann Lagmannsretten 1938-1940
 • Medlem Midlertidig fylkesveistyre, Nord-Trøndelag 1945
 • Medlem Samskattkomiteen 1948
 • Medlem Det departementale Grong-utvalg 1948
 • Medlem Valgordningskomiteen 1948
 • Medlem Bransjerådet for bergverkene 1949-1957
 • Medlem Det departementale Grong-utvalg 1956-1957
 • Varamedlem Styret for Direktoratet for Statens skoger 1961-1965
 • Varamedlem Bransjerådet for bergverkene 1964-1965

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Inntrøndelag Arbeiderparti 1925-1939
 • Medlem Styret for Inntrøndelag AUF 1927-1929
 • Formann Verran AUF 1928-1933
 • Medlem Styret for Verran Arbeiderparti 1929-1931
 • Formann Inntrøndelag AUF 1929-1940
 • Formann Verran Arbeiderparti 1931-1934
 • Medlem Styret for Verran AUF 1933-1936
 • Medlem AUFs landsstyre 1938-1940
 • Formann Inntrøndelag Arbeiderparti 1945-1945

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem og formann Styret for Verran avdeling av Norsk arbeidsmannsforbund 1920
 • Medlem og formann Styret for Verran avdeling av Norsk papirindustriarbeiderforbund

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Fosdalen Bergverk A/S 1946-1952
 • Varaformann Styret for Fosdalens bergverk A/S 1952-1970