Hvashovd, Gunnar Thorleif

Hvashovd, Gunnar Thorleif (1924-2001)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1977-1981
Ansiennitet:
12 år, 190 dager

Gå til bildegalleri

Hvashovd, Gunnar Thorleif har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.01.1924 i Kongsberg, Buskerud
 • Død 12.10.2001
 • Sønn av våpenarbeider Gulbrand Hvashovd (1899-1970) og hjemmeværende Jørgine Marie Haug (1900-1975)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Buskerud, 1961 - 1965, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 6 for Buskerud, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 5 for Buskerud, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 3 for Buskerud, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Sosialkomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Varamedlem, Valgkomiteen, 14.12.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1977 - 30.09.1981
  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1978 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Avsluttet 3-årig teknisk aftenskole 1942

Fagbrev

 • Fagbrev som dreier 1948

Yrke

 • Ansatt ved Kongsberg Våpenfabrikk som dreier 1942-1982

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kongsberg Formannskap 1947-1951, 1969-1971
 • Varamedlem Kongsberg Bystyre 1951-1955
 • Ordfører Kongsberg Bystyre 1959-1963, 1963-1967, 1967-1969

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesutvalg, Buskerud 1963-1967
 • Medlem Fylkesting, Buskerud 1967-1971

Offentlige verv

 • Formann Kinostyret, Kongsberg 1948-1979
 • Formann Styret for Kongsberg sykehus 1960-1979
 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Buskerud 1960-1964
 • Medlem Turisttrafikkomiteen, Buskerud 1960-1968
 • Medlem Sykehusplankomiteen, Buskerud 1961-1971
 • Medlem Sykehusnemnda, Buskerud 1964-1968
 • Varaformann Arbeids- og tiltaksnemnda, Buskerud 1964-1971
 • Formann Kongsberg Tomteselskap 1965-1970
 • Medlem Styret for Statens Bergverksmuseum 1965-1975
 • Medlem Fagstyret for Yrkesskolen for skogbruk, Buskerud 1965-1971
 • Formann Regionplanrådet for Kongsberg/Numedal 1968-1975
 • Formann Sykehusnemnda, Buskerud 1968-1975
 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Buskerud 1971-1975
 • Formann Utvalget til å utrede Rikshospitalets funksjoner og stilling 1975-1976
 • Medlem Underutvalg under Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen til utredning av arbeids- og utgiftsfordelingen på Sosialdepartementets område 1976-1979
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Drammen 1981-1989
 • Leder Overligningsnemnda, Kongsberg 1988-1992

Tillitsverv i partier

 • Formann Kongsberg AUL 1945-1948
 • Formann Kongsberg Arbeiderparti 1954-1955, 1958-1969
 • Medlem Styret for Buskerud DNA 1954-1955
 • Nestformann Buskerud DNA 1971-1975

Tillitsverv i organisasjoner

 • Hovedverneombud Kongsberg Våpenfabrikk 1955-1969
 • Varamedlem Styret for By- og herredsforbundets sykehusavdeling 1964-1971
 • Verneledelsen Kongsberg Våpenfabrikk 1966-1969
 • Medlem Rådet for Landslaget for reiselivet i Norge 1967-1968
 • Organisasjonsleder TV-aksjonen "Aksjon menneskeverd" i Buskerud 1983
 • Organisasjonsleder TV-aksjonen "Aksjon Amnesty" i Buskerud 1984

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Kongsberg Sparebank 1968-1979
 • Nestleder Styret for Asvo-Kongsberg A/S (bedrift for psyk. utviklingshemmede) 1988-1996