Johnsen, Gunnar

Johnsen, Gunnar (1924-2001)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Johnsen, Gunnar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter