Ludvigsen, Gunvald

Ludvigsen, Gunvald (1949-)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 2005-2009
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 15.02.1949 i Leirfjord, Nordland
  • Sønn av bonde Harald L. Tømmervik (1916-) og bonde Olga Langfors (1919-)

Stortingsperioder

  • Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 2005 - 2009, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 2005-2009

    Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Folkeskole 1956-1963
  • Framhaldsskole 1964
  • Realskole 1964-1966
  • Gymnas 1966-1969
  • Sosialøkonomi, UiO 1972-1977

Yrke

  • Lærer i Træna kommune 1970-1971
  • Førstesekretær i Husbanken 1977-1978
  • Økonomikonsulent/økonomisjef i Levanger kommune 1978-1983
  • Rådmann i Eid kommune 1983-1990
  • Banksjef DnB Nordfjordeid 1990-1993
  • Direktør ved Nordfjord sykehus 1993-2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Eid Kommunestyre 1991-1995
  • Medlem Eid Formannskap 1999-2003
  • Ordfører Eid Kommunestyre 2003-2005

Tillitsverv i partier

  • Sekretær, leder og medlem Styret i Eid V 1991-2003

Tillitsverv i organisasjoner

  • Medlem Styret for Nessegutten I.L. 1979-1983
  • Medlem Styret for Eid I.L. 1985-1992
  • Medlem Styret for Sogn og Fjordane håndballkrets ca. 2 år

Andre administrative verv

  • Leder Eid Fjordvarme KF fra 2003
  • Leder Eid Industrihus AS fra 2003
  • Medlem Eid Industribygg AS fra 2003