Tandberg, Gudbrand Bernhardsen

Tandberg, Gudbrand Bernhardsen (1903-1949)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1945-1949
Ansiennitet:
3 år, 182 dager

Gå til bildegalleri

Tandberg, Gudbrand Bernhardsen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.05.1903 i Nes, Buskerud
 • Død 02.06.1949
 • Sønn av skogeier Bernhard Tandberg (1857-1913) og Sidsel Rødningen (1861-1939)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Buskerud, 1945 - 1949, H.

Vararepresentasjoner

 • Fra 02.06.1949, Snefrid Eriksmoen møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Skog- og vassdragskomiteen, 13.12.1945 - 02.06.1949

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1922
 • Treider handelsskole 1923
 • Vinterlandbruksskole 1924
 • Kongsberg skogskole 1926

Yrke

 • Gårdbruker og skogeier 1926-1949

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nes Formannskap 1936-1937, 1937-1940, 1945-1946

Tillitsverv i partier

 • Formann Nes Høyre 1945-1948
 • Medlem Finansutvalget i Buskerud Høyre 1945-1949
 • Vararepresentant Landsstyrets arbeidsutvalg 1946-1949

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Buskerud skogselskap 1944-1949

Andre administrative verv

 • Medlem Kontrollkomiteen i Hønefoss og Oplands kredittbank 1933-1949
 • Medlem Representantskapet for Hønefoss og Oplands kredittbank 1933-1949
 • Formann Styret for Nes og Flå meieri 1936-1949