Brevig, Hans Christian

Brevig, Hans Christian (1904-1974)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1961-1965
Ansiennitet:
1 år, 79 dager

Gå til bildegalleri

Brevig, Hans Christian har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.09.1904 i Vestby, Akershus
 • Død 15.10.1974
 • Sønn av gårdbruker Johan H. Brevig (1873-1956) og Maren Georgine Gulbrandsen (1868-1951)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1950 - 1953, B.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1954 - 1957, B.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1958 - 1961, B.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1961 - 1965, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 28.08.1963-25.09.1963 for Hans Borgen.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole
 • Landbruksskole

Yrke

 • Gårdbruker 1935-1974

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Norges by- og herredforbunds hederstegn 1971

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vestby Formannskap 1934-1937, 1937-1940
 • Ordfører Vestby Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1964

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1945-1947
 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1947-1951
 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1951-1955
 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1955-1959
 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1959-1963

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsnemnda, Vestby 1936-1940
 • Medlem Rådet for Akershus elektrisitetsverk 1946-1948
 • Formann Styret for Vestby Elektrisitetsverk 1946-1964
 • Formann Ligningsnemnda, Vestby 1946-1956
 • Viseformann Samferdselsnemnda, Oslo og Akershus 1948-1960
 • Medlem Styret for Akershus elektrisitetsverk 1948
 • Viseformann Representantskapet for Den Norske Industribank A/S 1952-1974
 • Formann Styret for Drøbak sykehus og fødehjem 1952-1956
 • Varamedlem Representantskapet for Norges Bank 1953-1959
 • Medlem Overskjønnsretten angående Moldes byutvidelse 1953
 • Medlem Apoteklovgivningskomiteen 1954-1959
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1959-1974
 • Medlem Overskjønnsretten angående Bodøs byutvidelse 1960
 • Medlem Overskjønnsretten angående Grimstads byutvidelse 1963
 • Medlem Regionplanrådet 1969-1972
 • Medlem Forhandlingsutvalget, Akershus (i oppgjørssaken Oslo-Aker)

Tillitsverv i partier

 • Formann Vestby bondeparti 1938-1940, 1945-1951
 • Formann Sp's landskommunalutvalg 1947-1965
 • Medlem Sp's landskommunalutvalg 1965-1972

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem og formann Styret for Soon Idrettsforening, Follo Fotballkrets, Soon og Omegns velforening og Soon Seilforening 1919-1940
 • Medlem og formann Styret for Soon Idrettsforening, Follo Fotballkrets, Soon og Omegns velforening og Soon Seilforening 1945-1948