Jakobsen, Helge

Jakobsen, Helge (1901-1996)

Parti:
Det Nye Folkepartiet
Sist innvalgt som representant for
Troms 1969-1973
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Jakobsen, Helge har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 31.08.1901 i Tromsøysund, Troms
 • Død 25.09.1996
 • Sønn av banksjef og stortingsmann Anton Jakobsen (1874-1983) og husmor Helmine Holmeslett (1879-1974)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Troms, 1961 - 1965, V.
 • Representant nr 6 for Troms, 1965 - 1969, V.
 • Representant nr 6 for Troms, 1969 - 1973, V. (01.10.1969 - 08.12.1972)
 • Representant nr 6 for Troms, 1969 - 1973, DNF. (09.12.1972 - 30.09.1973)

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1969 - 30.09.1969

  1969-73

  Nestformann, Administrasjonskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1961-65

  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 01.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ettårig handelsskole 1917-1918

Yrke

 • Ansatt først som ekspeditør, senere bokholder og kontorsjef, i Troms Fylkesproviantering 1918-1933
 • Kontorsjef i Nordolje A/S, Tromsø fra 1933
 • Reder i Brødrene Jakobsens rederi 1933-1982
 • Disponent i A/S Norfisk 1946-1983
 • Disponent i Nordolje A/S, Tromsø fra 1950

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tromsø Bystyre 1936-1937, 1937-1940, 1945-1947, 1947-1949

Offentlige verv

 • Medlem Handelsdelegasjonen til Sovjet-Samveldet 1949
 • Medlem Rådet for Tromsø Museum 1952-1966 (representant for Svalbard)
 • Varamedlem Norges Eksportråd 1965-1973
 • Varamedlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1966-1973
 • Medlem Utstillingsnemnda for Utenriksdepartementet 1969-1973
 • Medlem Fylkesforsyningsnemnda, Troms
 • Industrikontaktmann , Troms

Tillitsverv i partier

 • Formann Styret for Tromsø Unge Venstre 1928-1931
 • Medlem Styret for A/S Venstres Hus, Oslo

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Tromsø skytterlag 1926-1971
 • Medlem Styret i Nord-Norges rederiforening 1938-1962
 • Formann Styret i Tromsø Røde kors 1954-1961
 • Medlem Styret i Røde kors sykepleieskole for Nord-Norge 1954-1961
 • Formann Styret for De norske sildoljefabrikkers salgslag Norsildmel 1964-1970
 • Medlem Representantskapet i Norge-Amerika Foreningen i Tromsø 1970-1982

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Nordolje A/S, Tromsø 1933-1983
 • Medlem Styret for Brødrene Jakobsens rederi 1933-1982
 • Medlem Representantskapet for Trømsøsundets Sparebank 1936-1938
 • Medlem Styret for Fiskernes assuranseselskap 1937-1939
 • Formann Styret for A/S Nordfisk 1946-1983
 • Medlem Styret for A/S Polarfront 1952-1983
 • Medlem Styret for A/S Grand Hotell 1953-1964
 • Medlem Styret for A/S Nimrod med sildoljefabrikker i Egersund, Florø, Brettesnes og Vikholmen 1954-1969
 • Medlem Styret for A/S Melbu Fiskeindustri 1955-1972
 • Formann Styret for Nord-Wing charterfly og flyskole 1958-1963
 • Medlem Styret for M/S Norbulk 1959-1970
 • Formann Styret for Fjellheisen i Tromsø 1961-1983
 • Medlem Styret for A/S Nordbu 1961-1970
 • Medlem Styret for Store Norske Spitsbergen kulkompani A/S 1961-1972
 • Medlem Styret for Norbella 1963-1977
 • Formann Styret for Senja Sildoljefabrikk 1964-1972
 • Medlem Representantskapet for A/S Næringskredit, Trondheim
 • Formann Styret for Troms Treforedling A/S
 • Medlem Styret for Njård handel- og fiskeindustri A/S, Øksfjorden
 • Formann Styret for Norinvestment
 • Formann Styret for det Gjensidige forsikringsselskap Fiskeren