Pedersen, Herman

Pedersen, Herman (1928-2009)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1965-1969
Ansiennitet:
1 år, 106 dager

Gå til bildegalleri

Pedersen, Herman har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.05.1928 i Vestre Toten, Oppland
 • Død 24.01.2009
 • Sønn av verksmester Asbjørn Pedersen (1897-1983) og husmor Hanna Nøkleby (1897-1992)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1965 - 1969, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1965-12.10.1965 for Einar Gerhardsen.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1947
 • Statsvitenskapelige studier ved Universitetet i Oslo og Yale Universitet 1956-1957
 • UNESCO-stipendium til Latin-Amerika 1957
 • Forsvarets høyskole 1978-1979

Yrke

 • Sekretær i Utenriksdepartementet 1958-1960
 • Ambassadesekretær i Warszawa 1960-1962
 • Ambassadesekretær ved FN-delegasjonen 1962-1965
 • Utenriksredaktør 1965-1969
 • Ambassaderåd London 1970-1978
 • Underdirektør i Utenriksdepartementet 1979-1988
 • Ambassadør i Zimbabwe, Angola, Botswana, Lesotho og Swaziland 1988-1993
 • Ambassadør i Mosambik 1989-1993
 • Ambassadør i Israel 1993-1995
 • Ambassadør i Kypros, Nicosia 1993-1995
 • Pensjonist fra 1995

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1.klasse av St. Olavs Orden 1990

Verv

Offentlige verv

 • Varamedlem Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 1966-1969
 • Medlem Rådet for kultursamarbeid 1987-1988

Tillitsverv i partier

 • Medlem AUFs sentralstyre 1954-1957
 • Medlem Arbeiderpartiets internasjonale utvalg 1966-1968

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Norsk-Polsk forening 1966-1968