Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Sivertsen, Helge

Sivertsen, Helge (1913-1986)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Sivertsen, Helge har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.06.1913 i Mandal, Vest-Agder
 • Død 21.12.1986
 • Sønn av folkehøyskolebestyrer Nils Sivertsen (1877-1955) og Martha Heddeland (1883-1962)

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet, 11.07.1947 - 05.10.1956
 • Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 23.04.1960 - 28.08.1963
 • Statsråd, Kirke- og undervisningsdepartementet, 25.09.1963 - 12.10.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøyskole 1929
 • Student 1933
 • Studerte økonomisk historie i Oxford 1938-1939
 • Cand.philol. 1940
 • Pedagogisk seminar 1940
 • Studerte undervisningsspørsmål i USA 1945-1955

Yrke

 • Lærer 1941-1943
 • Sekretær i Undersøkelseskommisjonen av 1945 1945-1947
 • Skoledirektør i Oslo, Akershus og Østfold 1956-1960
 • Skoledirektør i Oslo og Akershus 1966-1970
 • Skolesjef i Oslo 1971-1981

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Arbeidet i Milorg (SL) 1943-1945

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Utvalg for uttak og utdanning av befal 1946
 • Medlem Utvalg til utredning om en Statens ungdomsnemnd 1947-1948
 • Nestformann Styret for Norsk Film A/S 1948-1960
 • Formann Statens Filmsentral 1948-1953
 • Formann Styret for planlegging av Norges Idrettshøgskole 1949-1953
 • Medlem Norsk-britisk kulturkommisjon 1949-1972
 • Medlem Nordisk kulturkommisjon 1950-1960
 • Formann Statens stipendråd 1955-1960
 • Formann Lærerskolerådet 1957-1960
 • Formann Statens friluftsråd 1959-1960
 • Medlem Nordisk kulturkommisjon 1966-1971
 • Medlem Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1966-1969
 • Formann Styret for Rikskonsertene 1967-1981
 • Formann Utenriksdepartementets komite for opptak ved Atlantic College 1970-1979
 • Formann offentlig utvalg til å utrede spørsmål vedrørende stat og kirke 1971-1975
 • Formann Rådet for kultursamarbeid 1972-1981
 • Medlem Rådet for Norsk Folkemuseum 1973-1983
 • Formann Utvalget for rustningskontroll og nedrustning 1974-1981
 • Leder Rikskonsertenes styre, 1980
 • Formann Utvalget for sikkerhet og fredsforskning 1980-1982
 • Formann Rådet for Peder Morset folkehøgskole

Tillitsverv i partier

 • Formann DNAs skoleutvalg 1951-1953, 1960-1965
 • Medlem Landsrådet i Framfylkingen 1953-1954
 • Formann Komité for utredning av kulturelle spørsmål 1953-1957
 • Formann DNA-utvalg til å behandle aktuelle spørsmål i samband med gjennomføringen av den nye skoleloven 1959-1959
 • Medlem Utvalg til å utrede aktuelle spørsmål i samband med private skoler 1959-1959
 • Formann Programkomiteens underutvalg for skole- og kulturpolitikk i arbeidsprogrammet 1962-65 1962-1965
 • Medlem Utvalg for kunst og kunstnere 1963-1965
 • Medlem Programutvalg for skole- og kulturpolitikk 1964-1965
 • Medlem Utvalg for forskere og forskning 1965-1969
 • Formann Utvalg for skole og utdanning 1965-1969
 • Formann Tåsen kretslag av DNA 1968-1971
 • Medlem Utvalg for skole, utdanning og kultur 1969-1971
 • Medlem DNAs sentralstyre 1969-1975
 • Formann Utvalg for bolig-, miljø- og kulturpolitikk 1969-1971
 • Formann Utvalg for utdanning og kultur 1971-1973
 • Formann Utvalg til å vurdere DNAs forhold til kristendommen 1973-1975
 • Medlem Utvalg for internasjonal sikkerhets- og forsvarspolitikk fra 1973
 • Varamedlem DNAs sentralstyre 1975-1977
 • Medlem Nedrustningsutvalget 1980-1980
 • Medlem Programutvalg for arbeidsprogrammet 1965-69

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Det Norske Studentersamfund 1937
 • Formann Studentenes fellesutvalg 1938
 • Formann Økonomisk styre for Studentersamskipnaden i Norge 1941-1947
 • Formann Ungdommens Arbeidstiltak 1945-1953
 • Medlem The Board of the United States Educational Foundation in Norway 1949-1956
 • Formann Rådet for Sambandet Norge-Sovjetunionen 1966-1969
 • Formann Stiftelsen Alva Myrdals fredsfond fra 1982
 • Medlem Styret for Landslaget mot tobakkskader

Andre administrative verv

 • Formann Utvalg for bibliotekene og det lokale folkeopplysningsarbeidet 1952-1953
 • Medlem Styret for Oslo nye sparebank (senere Vestlandsbankens avdeling i Oslo) 1971-1984
 • Medlem Styret for stiftelsen Atelier Nord

Litteratur

 • Sivertsen, Helge: Heimestyrkane. I: Våre falne, bd. IV
 • Sivertsen, Helge: Hjemmestyrkene. I: Norges krig, bd. I
 • Sivertsen, Helge: Overfallet på Danmark og Norge. I: Den store krigen, bd. II
 • Lyche, Ingeborg, Enevold Skadsem, Sverre Smeland og Kristian Ottosen (red.): Fram då frendar. Festskrift til 70-årsdagen 1983
 • Sivertsen, Helge: Innocens III og hans tid, Oslo 1942
 • Sivertsen, Helge: Byer og bykulturer i middelalderen, Oslo 1945
 • Sivertsen, Helge: Demokratisk og nasjonal oppseding i norsk skole, Bergen 1946
 • Sivertsen, Helge: Tysklands planer om overfall på Norge, 1946
 • Sivertsen, Helge: Sosialpolitisk kulturpolitikk, Oslo 1955
 • Sivertsen, Helge, Lise Vislie og Finn Børre Stockholm (red.): Kvinne viser vei. Festskrift til Eva Nordland i anledning 60 årsdagen, Oslo 1981