Runningen, Heidi M. T.

Runningen, Heidi M. T. (1990-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vestfold 2009-2013
Ansiennitet:
0 år, 7 dager

Gå til bildegalleri