Skulstad, Ivar

Skulstad, Ivar (1953-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 2009-2013
Ansiennitet:
3 år, 352 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 16.05.1953 i Eidskog, Hedmark
 • Sønn av industriarbeider Asbjørn Skulstad (1932-1993) og butikkmedarbeider Martha Helene Moseby

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 2005 - 2009, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 2009 - 2013, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 17.10.2005-30.09.2009 for Sylvia Brustad.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1967-1970
 • Handelsskole 1970-1971
 • Befalsskole 1971-1972

Yrke

 • Ansatt i Forsvaret 1972-1973
 • Magnor Glassverk A/S 1973-1975
 • NSB Reisebyrå 1975-1988
 • Hedmark Energi A/S 1988-1999 (permisjon)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Eidskog Kommunestyre 1979-1983, 1991-1995, 1995-1999
 • Varaordfører Eidskog Kommunestyre 1983-1987
 • Medlem Eidskog Formannskap 1987-1991
 • Ordfører Eidskog Kommunestyre 1999-2003, 2003-2005

Offentlige verv

 • Domsmann Tingretten, Solør Odal 1980-2005
 • Leder Styret for Eidskog kommuneskoger 1990-2004
 • Leder Hovedutvalget for undervisning, Eidskog 1992-1995
 • Medlem Styret for Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap 1995-2005
 • Leder Kulturkomiteen, Eidskog 1996-1999
 • Leder Glåmdal regionråd 2003-2005

Tillitsverv i partier

 • Kasserer Eidskog Arbeiderparti 1980-1989

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Matrand idrettslag 1977-1979
 • Medlem Styret for Matrand Aktivitetshus A/L 1987-1992