Bakken, Ingvar

Bakken, Ingvar (1920-1982)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1981-1985
Ansiennitet:
24 år, 189 dager

Gå til bildegalleri

Bakken, Ingvar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.07.1920 i Øymark, Østfold
 • Død 27.06.1982
 • Sønn av skogsarbeider og småbruker Anton Edvard Iversen Bakken (1885-1973) og Olga Eleonore Hermansen (1896-1972)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Østfold, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 2 for Østfold, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 2 for Østfold, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 2 for Østfold, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 1 for Østfold, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 1 for Østfold, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 1 for Østfold, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 1 for Østfold, 1981 - 1985, A.

Vararepresentasjoner

 • Fra 27.06.1982, Åsa Solberg Iversen møter som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1961-65

  Varasekretær, Lagtinget, 06.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Kommunalkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Samferdselskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 24.03.1971
  Sekretær, Landbrukskomiteen, 14.10.1969 - 25.03.1971
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 24.03.1971 - 30.09.1973
  Nestformann, Landbrukskomiteen, 25.03.1971 - 30.09.1973
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1973 - 30.09.1973

  1973-77

  Formann, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977
  Sekretær, Landbrukskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Formann, Fullmaktskomiteen, 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Formann, Fullmaktskomiteen, 01.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Formann, Landbrukskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Formann, Den forberedende fullmaktskomité, 06.05.1981 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1981 - 27.06.1982
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 27.06.1982
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 27.06.1982
  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1981 - 27.06.1982
  Formann, Kontrollkomiteen, 21.10.1981 - 27.06.1982

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1972
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1970 -

  1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977

  1977-81

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

  1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 27.06.1982

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Innpisker, Arbeiderpartiet, 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Innpisker, Arbeiderpartiet, 01.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Innpisker, Arbeiderpartiet, 01.10.1981 - 27.06.1982

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs Haga småbruksskole
 • Framhaldsskole 1935

Yrke

 • Småbruker
 • Skogsarbeider
 • Fløter
 • Fenrik i Øymark HV 1951
 • Tømmermåler i vårsesongen 1953

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Øymark Kommunestyre 1945-1947
 • Ordfører Øymark Kommunestyre 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963
 • Ordfører Marker Kommunestyre 1963-1967

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Østfold 1947-1951
 • Medlem Fylkesting, Østfold 1951-1955
 • Medlem Fylkesting, Østfold 1955-1959
 • Medlem Fylkesting, Østfold 1959-1963
 • Medlem Fylkesting, Østfold 1963-1967

Offentlige verv

 • Formann Arbeidstilsynet, Øymark 1945-1948
 • Medlem Bibliotekstyret, Øymark 1945-1948
 • Medlem Ligningsnemnda, Øymark 1946-1949
 • Medlem Styret for Haga jordbruksskole 1946-1958
 • Medlem Skolestyret, Øymark fra 1948
 • Medlem Forsorgsstyret, Øymark fra 1948
 • Medlem Øymark menighetsråd fra 1950
 • Varaformann Fylkeslandbruksstyret i Østfold 1956-1977
 • Formann Tiltaksnemnda, Øymark fra 1959
 • Varamedlem Styret for Hypotekbanken 1960-1965
 • Varamedlem Styret i Statens Kornforretning 1968-1974
 • Formann Fylkesskogrådet, Østfold 1971-1980
 • Varamedlem Hovedstyret i Statens landbruksbank 1973-1977
 • Medlem Styret for Direktoratet for Statens skoger 1973-1977
 • Medlem Billighetserstatningsutvalget 1974-1982

Tillitsverv i partier

 • Medlem Østfold Arbeiderpartis jordbruksutvalg 1953-1964
 • Formann Østfold Arbeiderpartis jordbruksutvalg 1964-1982
 • Medlem Styret for Østfold Arbeiderparti 1967-1971
 • Formann Marker Arbeiderparti 1967-1971
 • Formann Arbeiderpartiets jordbruksutvalg 1973-1982
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1975-1982

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Otteid skog- og landbruksarbeiderforening 1938-1945
 • Formann Otteid skog- og landbruksarbeiderforening 1946-1949
 • Formann Haldenvassdragets tømmermålerlag 1956-1957
 • Medlem Styret for Det Norske Skogselskap 1978-1982
 • Medlem Styret i Østfold faglige samorg
 • Medlem Styret i Askim faglige utvalg

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Norske Skogindustrier A/S 1977-1982