Botnen, Ingeborg

Botnen, Ingeborg (1934-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1989-1993
Ansiennitet:
12 år, 27 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter