Særtiltak for å betre lærarstoda i grunnskolen i grisgrendte strok

St.prp. nr. 86, innst. S. nr. 163 for 1989-90

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 09.05.1990 Innst. S. nr. 163 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.1990

   Behandlet i Stortinget: 14.05.1990